پاورپوینتاخلاق در بازارهای صنعتی+دانلودپاورپوینت فصل ۱۲ بازاریابی صنعتی(اخلاق در بازارهای صنعتی)+دانلود پاورپوینت کامل کتاب بازاریابی صنعتی نوشته دکتر سید رضا سید جوادین+دانلود پاورپوینت کامل کتاب بازاریابی صنعتی نوشته دکتر اسفیدانی+فصل۱۲ کتاب بازاریابی صنعتی نوشته دکتر اسفیدانی+فصل ۱۲کتاب بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی+فصل ۱۲کتاب دکتر اسفیدانی+پاورپوینت آماده کتاب بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی+کتاب بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی .ppt +اسلایدهای فصل ۹بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی .ppt +اسلاید بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی .ppt +پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین+پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین و اسفیدانی+PPT]دانلود اسلایدهای کتاب بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانی+کتاببازاریابی صنعتی-تالیف دکتر سیدجوادین و اسفیدانی- انتشارات نگاه دانش. مطالب کلاسی. اسلایدهای ارایه شده در کلاس. مطالب اختصاصی.خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین – شیرینگ …+دانلود پاورپوینت فصل نه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر سیدجوادین و دکتر اسفیدانی **دو نوع پاورپوینت برای نسخه های مختلفکتاب قرار داده شده است** تعداد …خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین+ppt کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین+download power point bazaryabi sanati+ پاورپوینت اخلاق در بازارهای صنعتی+نگرش اسلام به اخلاق کسب وکار+آسیب های اخلاقی کسب وکار+یکپارچگی اخلاقی+فرا-کارکردگرایی+اخلاق اسلامی در کسب وکار+اخلاق ودست های نامرئی بازار+اخلاق در قیمت گذاری+انتخاب قیمت عادلانه+تغییر درکیفیت محصول بدون تغییر در قیمت+تبعیض قیمت+تثبیت قیمت+استفاده از قیمت رقبا برای شرکت در مناقصه +معامله متقابل+اخلاق فروشندگان+رشوه+هدیه+سرگرمی+کارقاچاق+تغییر شغل+محاسبه هزینه ها+انباشت فروش+اخلاق در تبلیغات+تبلیغات مبهم+مخفی کردن حقایق+اغراق+تبلیغات مقایسه ای+استفاده از جنسیت+اخلاق ومدیریت محصول+کیفیت دربازارهای صنعتی+ایمنی+نگرش اسلام به اخلاق کسب وکاردربازارهای صنعتی+آسیب های اخلاقی کسب وکاردربازارهای صنعتی+یکپارچگی اخلاقیدربازارهای صنعتی+فرا-کارکردگرایی دربازارهای صنعتی+اخلاق اسلامی در کسب وکار+اخلاق ودست های نامرئی بازاردربازارهای صنعتی+اخلاق در قیمت گذاری دربازارهای صنعتی+انتخاب قیمت عادلانه دربازارهای صنعتی+تغییر درکیفیت محصول بدون تغییر در قیمتدربازارهای صنعتی+تبعیض قیمت دربازارهای صنعتی+تثبیت قیمت دربازارهای صنعتی+استفاده از قیمت رقبا برای شرکت در مناقصه دربازارهای صنعتی +معامله متقابل دربازارهای صنعتی+اخلاق فروشندگان دربازارهای صنعتی+رشوه+هدیه+سرگرمی+کارقاچاق+تغییر شغل+محاسبه هزینه هادربازارهای صنعتی+انباشت فروش دربازارهای صنعتی+اخلاق در تبلیغات+تبلیغات مبهم+مخفی کردن حقایق+اغراق+تبلیغات مقایسه ای+استفاده از جنسیت+اخلاق ومدیریت محصول+کیفیت دربازارهای صنعتی+ایمنی+پاورپوینت فصل ۱۲ بازاریابی صنعتی(تجارت الکترونیکی در بازارهای صنعتی)+دانلود پاورپوینت فصل ۱۲ بازاریابی صنعتی(اخلاق در بازارهای صنعتی)+دانلود رایگان پاورپوینت فصل۱۲ بازاریابی صنعتی(اخلاق در بازارهای صنعتی)+پاورپوینت فصل ۱۲ درس بازاریابی صنعتی(اخلاق در بازارهای صنعتی)+پاورپوینت فصل ۱۲ کتاب بازاریابی صنعتی(اخلاق در بازارهای صنعتی)+پاورپوینت آماده فصل ۱۲ درس بازاریابی صنعتی(اخلاق در بازارهای صنعتی)+ فصل ۱۲ درس بازاریابی صنعتی(اخلاق در بازارهای صنعتی) ppt+پاورپوینت فصل ۱۲ درس بازاریابی صنعتی(اخلاق در بازارهای صنعتی) .pptx +پاورپوینت  بازاریابی صنعتی (اخلاق در بازارهای صنعتی)+دکترمحمد رحیم اسفیدانی pptx  بازاریابی صنعتی+دکترمحمد رحیم اسفیدانی پاورپوینت  بازاریابی صنعتی+پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی دکترمحمد رحیم اسفیدانی+ پاورپوینت کتاب  بازاریابی صنعتی+ پاورپوینت کتاب  بازاریابی صنعتی دکترمحمد رحیم اسفیدانی+دکترمحمد رحیم اسفیدانی و دکترسیدرضا سیدجوادین پاورپوینت  ارشد بازاریابی +بازاریابی صنعتی+  پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی دکترسیدرضا سیدجوادین+پاورپوینت فصل ۱۲ بازاریابی صنعتی دکترسیدرضا سیدجوادین+پاورپوینت فصل ۱۲ بازاریابی صنعتی دکتر سیدجوادین+پاورپوینت فصل ۱۲ دکترسیدرضا سیدجوادین+پاورپوینت فصل ۱۲ کتاب بازاریابی صنعتی دکترسیدرضا سیدجوادین+پاورپوینت فصل ۱۲ بازاریابی صنعتی دکترمحمدرحیم اسفیدانی+پاورپوینت فصل ۱۲ بازاریابی صنعتی دکتر اسفیدانی+پاورپوینت فصل ۱۲ دکترسیدرضااسفیدانی+پاورپوینت فصل ۱۲ کتاب بازاریابی صنعتی دکتراسفیدانی

RIAL 199,000 – خرید

نوشته شده توسط : بدیعیان سید حسن

دسته :


برچسب ها :