سوالات کارشناسان دادگستری امورثبتی

 

 

بسته ی سوالات رشته امورثبتی شامل سوالات ۶ دوره آزمون کارشناسان دادگستری رشته امورثبتی کانون کارشناسان دادگستری از سال های ۸۰ تا ۹۰ میباشد( بجز سال ۸۰ که دارای پاسخنامه نیست سالهای ۸۱-۸۲-۸۳-۸۵-۸۶و۹۰دارای پاسخنامه نیز میباشند)

افراد دارای مدرک کارشناسی رشته علوم ثبتی با۵ سال تجربه, دارندگان دانشنامه کارشناسی وفارغ التحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ثبت(مربوط به سال های قبل از۱۳۴۴) با ۱۰ سال تجربه ودارندگان هرنوع دانشنامه کارشناسی یابالاتربا۱۵ سال تجربه کاردرامورثبتی یانقشه برداری ثبتی  میتواننداز این بسته استفاده نموده ودر آزمون کارشناسان دادگستری رشته امورثبتی کد(۱۴) شرکت نمایند.

“برای دانلودداشتن ایمیل اجباری نیست ودرصورت نداشتن ایمیل soaldoon@gmail.com را وارد نمایید وازلینک ارائه شده پس ازپرداخت سوالات رادانلودنمایید”

 

 

 

سوالات کارشناسان دادگستری رشته امورثبتی

سوالات کارشناس دادگستری رشته امورثبتی

 

سوالات کارشناس دادگستری رشته امورثبتی+ سوالهای کارشناس دادگستری رشته امورثبتی+سوال های کارشناس دادگستری رشته امورثبتی+ سوالات کارشناسان دادگستری رشته امورثبتی+سوال های کارشناسان دادگستری رشته امورثبتی+نمونه سوالات رشته امورثبتی+کارشناسان دادگستری رشته امورثبتی+ نمونه سوال های رشته امورثبتی کارشناسان دادگستری+دانلودسوال کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی رشته امورثبتی+دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالات دوره های گذشته ی کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالات دوره های گذشته ی کارشناسان رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالات دوره های گذشته کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای دوره های گذشته ی کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای دوره های گذشته ی کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای دوره های گذشته ی کارشناس دادگستری رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای دوره های گذشته کارشناسان دادگستری رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای کارشناس دادگستری رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای کارشناس دادگستری رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای کارشناس رسمی دادگستری رشته امورثبتی

 

 

 

 

 

 

سوالات کارشناس دادگستری رشته  امورثبتی

+ سوالهای کارشناس دادگستری رشته  امورثبتی+

سوال های کارشناس دادگستری رشته  امورثبتی+

نمونه سوالات رشته امورثبتی کارشناسان رشته دادگستری+

نمونه سوال های رشته امورثبتی کارشناسان رشته دادگستری+

دانلودسوال کارشناس رسمی رشته امورثبتی+

دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی رشته  امورثبتی+

دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی رشته امورثبتی+

 

سوالات کارشناس دادگستری رشته امورثبتی+ سوالهای کارشناس دادگستری رشته امورثبتی+سوال های کارشناس دادگستری رشته امورثبتی+ سوالات کارشناسان دادگستری رشته امورثبتی+سوال های کارشناسان دادگستری رشته امورثبتی+نمونه سوالات رشته امورثبتی+کارشناسان دادگستری رشته امورثبتی+ نمونه سوال های رشته امورثبتیکارشناسان دادگستری+دانلودسوال کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی رشته امورثبتی+دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالات دوره های گذشته ی کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالات دوره های گذشته ی کارشناسان رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالات دوره های گذشته کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای دوره های گذشته ی کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای دوره های گذشته ی کارشناس رسمی رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای دوره های گذشته ی کارشناس دادگستری رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای دوره های گذشته کارشناسان دادگستری رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای کارشناس دادگستری رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای کارشناس دادگستری رشته امورثبتی+ دانلودسوالهای کارشناس رسمی دادگستری

RIAL 110,000 – خرید

نوشته شده توسط : بدیعیان سید حسن

دسته :


برچسب ها :