سوالات کارشناس دادگستری رشته حوادث ناشی ازکار

 

بسته ی سوالات رشته حوادث ناشی ازکار از آن شامل سوالات ۹ دوره آزمون کارشناسان دادگستری رشته رشته حوادث ناشی ازکار کانون کارشناسان دادگستری از سال های ۷۱ تا ۹۰ میباشد

افراد دارای دانشنامه های لیسانس و بالاتردریکی  ازمجموعه های مهندسی,  بهداشت صنعتی , بهداشت حرفه ای , فیزیک , شیمی, حفاظت وبهداشت کار,  طب کار , ایمنی صنعتی باحداقل پنج سال سابقه تجربی درامورحوادث ناشی ازکاربعداز اخذ مدرک یاهرنوع دانشنامه کارشناسی یابالاتر باداشتن ۱۵ سال تجربه درامورحوادث ناشی ازکار میتواننداز این بسته استفاده نموده ودر آزمون کارشناسان دادگستری رشته موادغذایی ومسمومیتهای ناشی از آن شرکت نمایند

سوالات کارشناس دادگستری حوادث ناشی ازکار+ سوالهای کارشناس دادگستری حوادث ناشی ازکار+سوال های کارشناس دادگستری حوادث ناشی ازکار+ سوالات کارشناسان دادگستری مواد غذائی دارویی و مسمومیتهای ناشی از آن+سوال های کارشناسان دادگستری مواد غذائی دارویی و مسمومیتهای ناشی از آن+نمونه سوالات حوادث ناشی ازکار+کارشناسان دادگستری+ نمونه سوال های حوادث ناشی ازکارکارشناسان دادگستری+دانلودسوال کارشناس رسمی حوادث ناشی ازکار+ دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی حوادث ناشی ازکار+ دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی حوادث ناشی ازکار+دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی مواد غذائی دارویی و مسمومیتهای ناشی از آن+

سوالات کارشناس دادگستری حوادث ناشی ازکار

+ سوالهای کارشناس دادگستری حوادث ناشی ازکار+

سوال های کارشناس دادگستری حوادث ناشی ازکار+

نمونه سوالات حوادث ناشی ازکارکارشناسان دادگستری+

نمونه سوال های حوادث ناشی ازکارکارشناسان دادگستری+

دانلودسوال کارشناس رسمی حوادث ناشی ازکار+

دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی حوادث ناشی ازکار+

دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی حوادث ناشی ازکار+

RIAL 160,000 – خرید

نوشته شده توسط : بدیعیان سید حسن

دسته :


برچسب ها :