این مجموعه بصورت جزوه و دارای پاسخ تشریحی بوده وشامل سوالات ۱۰سال آزمونهای کارشناسان رسمی دادگستری رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی میباشد شما کافیست پس ازخریدازطریق درگاه امن بانک ملت آدرس دقیق پستی به همراه کدپستیتان را به ایمیل  soaldoon@gmail.com اعلام نموده وحداکثر طی ۷ روز از تاریخ خریدسوالات را دریافت نمایید.

 

سوالات کارشناس دادگستری رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی + سوالهای کارشناس دادگستری رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی +سوال های کارشناس دادگستری رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی+ سوالات کارشناسان دادگستری سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی+سوال های کارشناسان دادگستری سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی+نمونه سوالات رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی کارشناسان دادگستری+ نمونه سوال های رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی کارشناسان دادگستری+دانلودسوال کارشناس رسمی رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی + دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی+ دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی+دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی+

سوالات کارشناس دادگستری رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی

+ سوالهای کارشناس دادگستری رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی +

سوال های کارشناس دادگستری رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی+

سوالات کارشناسان دادگستری سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی+

سوال های کارشناسان دادگستری سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی+

نمونه سوالات رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی کارشناسان دادگستری+

نمونه سوال های رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی کارشناسان دادگستری+

دانلودسوال کارشناس رسمی رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی +

دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی+

دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی+

دانلودسوالات دوره های قبل کارشناس رسمی سرمایه گذاری پولی و اعتباری و بانکی+

 

RIAL 110,000 – خرید

نوشته شده توسط : بدیعیان سید حسن

دسته :


برچسب ها :