ویرایش چهارم

 کتاب نکات جامع و سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی

تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات

تشریح سوالات طبقه بندی شده آزمون‌‌ های نظام مهندسی ترافیک نظام مهندسی ترافیک 

کتاب تشریح سوالات طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات

نکات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی

نکات جامع و طبقه بندی شده آزمون نظام مهندسی

سوالات طبقه بندی شده آزمونهای نظام مهندسی

مجموعه جامع و کاملا طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی

مربوط به آزمون‌های: عمران محاسبات، عمران نظارت، عمران اجرا

به همراه کلیدواژه و آزمون شهریور ۹۵کتاب تشریح سوالات آزمون‌های نظام مهندسی

حاوی نکات بسیار مهم و کلیدی آزمون‌های نظام مهندسی و ارتقاء پایه ادوار گذشته

به انضمام سؤالات مهم و طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی رشته عمران محاسبات، عمران نظارت، عمران اجرا مرتبط با آیین‌نامه ۲۸۰۰

کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

 :کتاب آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم 

کتاب آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم یا کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ در انتشارات نوآور بصورت نکته ای چاپ شده است. در این کتاب سعی شده مطالبی از آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم آورده شود که صرفا در آزمون نظام مهندسی از آن  سوال طرح میشود، همچنین در انتهای کتاب سؤالات ادوار گذشته مرتبط با این کتاب آورده شده است که پاسخ سؤالات با ارجاع به توضیحات همین کتاب داده شده است

 آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

فهرست مطالب کتاب آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم :

نکات آیین‌نامه طراحی  ساختمانها در برابر زلزله

تعاریف مهم و کاربردی آیین‌نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله

نکات مهم فصل اول آئین‌نامه.

نکات مهم فصل دوم آئین‌نامه

حرکت زمین

نکات مهم فصل سوم آیین‌نامه

ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های ساختمانی

نکات مهم فصل چهارم آیین‌نامه

ضوابط طراحی لرزه‌ای اجزای غیرسازه‌ای

نکات مهم فصل پنجم آیین‌نامه

ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های غیرساختمانی

نکات مهم فصل ششم آیین‌نامه

الزامات ژئوتکنیکی

نکات مهم فصل هفتم آیین‌نامه

ضوابط ساختمان‌های با مصالح بنایی کلاف‌دار

پیوست یک: درجه‌بندی خطر نسبی زلزله  در شهرها و نقاط مهم ایران

نکات و توضیحات مهم مربوط به  پیوست‌های دو، سه و چهار آئین‌نامه ۲۸۰۰٫

۱- راهنمای انجام تحلیل‌های غیرخطی

الف) تحلیل استاتیکی غیرخطی یک سازه

توزیع‌های بار جانبی

منحنی ظرفیت

زمان تناوب اصلی مؤثر ساختمان

ضریب اضافه مقاومت

تغییر مکان هدف

اثر پیچش

معیارهای پذیرش

ب) تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

ترکیب اثر زلزله با بارهای ثقلی

پارامترهای بازتاب سازه

مقاومت اعضاء

تغییر شکل اعضاء

تغییر مکان جانبی نسبی طبقا

۲- اثر P – ∆

محاسبه نغییر مکان نسبی و نیروی برشی معادل طبقه

دیافراگم‌ها

انواع دیافراگم از نظر جنس و سیستم ساختمانی..

انواع دیافراگم‌ها از نظر صلبیت و انعطاف‌پذیری..

تغییر شکل دیافراگم‌ها

نکاتی درباره تحلیل دیافراگم‌ها

نکاتی درباره طراحی دیافراگم‌ها

پیوست نکات‌ کلیدی ‌آیین‌نامه طراحی ساختمانها  در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش سوم)

سوالات آزمونهای نظام مهندسی عمران (نظارت، اجرا و محاسبات)  در ادوار گذشته از آیین‌نامه ۲۸۰۰

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی «معماری  در ادوار گذشته» از آیین‌نامه ۲۸۰۰

سوالات آزمون نظام مهندسی عمران نظارت و عمران اجرا  مردادماه سال ۹۴ از آیین‌نامه ۲۸۰۰

سؤالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات  مردادماه سال ۹۴ از آیین‌نامه ۲۸۰۰

سوالات آزمون نظام مهندسی عمران نظارت، عمران اجرا و عمران محاسبات  بهمن‌ماه سال ۹۴ از آیین‌نامه ۲۸۰۰

سوالات آزمون نظام مهندسی عمران نظارت، عمران اجرا و عمران محاسبات  شهریور سال ۹۵ از آیین‌نامه ۲۸۰۰

کلیدواژه

منابع و مآخذ کتاب آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

برای آزمون نظام مهندسی عمران+مجموعه کتابهای عمران+ کتابهای عمران نظارت+کتابهای عمران اجرا+سری کتابهای عمران نظارت+ سری کتابهای عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های عمران+ دانلود رایگان کتابهای عمران+

دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان سری کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی عمران+ دانلود رایگان سری کتاب های عمران چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری عمران+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری عمران+ دانلود کتاب های سری عمران+ قیمت کتابهای سری عمران+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری عمران انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری عمران+ سری عمران نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی عمران+ فروش کتاب های نظام مهندسی عمران + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی عمران + فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید عمران + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی عمران +کتابهای نظام مهندسی عمران نظارت+کتابهای نظام مهندسی عمران محاسبات+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا++کتابهای نظام مهندسی عمران( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی عمران (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (عمران اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+

نوشته شده توسط : بدیعیان سید حسن

دسته :


برچسب ها :