پاورپوینت فصل ۶ بازاریابی صنعتی(مدیریت محصول دربازارهای صنعتی)+دانلود پاورپوینت فصل ۶ بازاریابی صنعتی(مدیریت محصول دربازارهای صنعتی)+پاورپوینت کامل  فصل ۶ بازاریابی صنعتی(مدیریت محصول دربازارهای صنعتی)+پاورپوینت آماده فصل ۶ بازاریابی صنعتی(مدیریت محصول دربازارهای صنعتی)+ فصل ۶ بازاریابی صنعتی مدیریت محصول دربازارهای صنعتی.ppt+پاورپوینت فصل ۶ بازاریابی صنعتی(مدیریت محصول دربازارهای صنعتی) .pptx+ دانلودپاورپوینت فصل ۶ بازاریابی صنعتی(مدیریت محصول دربازارهای صنعتی)+دانلود اسلایدهای کتاب بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانی+فصل ۶کتاب بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانی+پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین واسفیدانی+مدیریت محصول دربازارهای صنعتی پاورپوینت+پاورپوینت مدیریت محصول دربازارهای صنعتی+تعریف محصول صنعتی+پاورپوینت محصول صنعتی+سیاست محصول+مدیریت محصولات جدید در بازارهای صنعتی+مسیربولینگ+مسیربولینگ در بازارهای صنعتی+استراتژی گردباد+استراتژی گردباددر بازارهای صنعتی+خانواده محصول+مدل نوآوری درهم گسیخته+مشارکت در توسعه محصولات جدید+عوامل موثربرپذیرش محصولات جدید+شناسایی وانتخاب فرصتها+عرضه محصول جدید به بازار+چرخه عمر محصول+نام تجاری در بازارهای صنعتی+استراتژی حذف محصول در بازارهای صنعتی+دانلود اسلایدهای کتاب بازاریابی صنعتی – محمدرحیم اسفیدانی ppt+طبقه‌بندی محصولات در بازارهای صنعتی. ۷. روندهای جدید در … خرید کاملا تکراری; خرید تکراری اصلاح شده; خرید استراتژیک و کاملاً جدید ….. استراتژی حذف محصول. ۸۷.طبقه‌بندی محصولات در بازارهای صنعتی. ۷ … فصل سوم- مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی. ۲۱ …. فصل ششم-مدیریت محصول در بازارهای صنعتی. ۶۶. مقدمه.در بازارهای صنعتی، خدمات مرتبط با محصول نیز بسیار مهم است …. برای خریداران نه تنها کیفیت محصول بلکه فرایند مدیریتکیفیت،تیم های کنترل کیفیت،میزان.اصطلاح بازارهای صنعتی و بازارهای مصرفی را زیاد می‌شنویم. گاهی اوقات بازار صنعتی را با بازار سازمانی یکسان فرض می‌کنند در حالی که در مدیریت بازاریابی تفاوت. … یک محصول مشخص را انتخاب کنید و توضیح دهید که چگونه ممکن است در سه بازار …گام‌های فرایند تصمیم‌گیری

¨اهمیت اتحاد استراتژیک

¨ارزیابی مهارتهای مکمل

¨شرایط موفقیت اتحادهای استراتژیک

¤اختصاص بخشی از وظایف به اتحاد استراتژیک

¤خلق گزاره ارزشی مشترک

¤ایجاد روابط کاری نزدیک

¤ارتباط بین مرزبان‌ها

¤یکپارچه‌سازی نقاط تماس در پنج سطح (استراتژیک، تاکتیکی، میان‌فردی، عملیاتی، فرهنگی)

¤آشنایی با ویژگی‌ بازارهای صنعتی و تفاوت آن با بازارهای مصرفی؛

¤شناسایی انواع مشتریان در بازارهای صنعتی؛

¤آشنایی با طبقه‌بندی محصولات در بازارهای صنعتی؛

¨تقاضای مشتق شده

¨تقاضای برانگیزاننده

¨تقاضای نوسانی

¨حساسیت قیمت

¨تقاضای مشترک (مکمل)

¨

¨متغیرهای جمعیت‌شناختی

¨متغیرهای عملیاتی (نوع فناوری، کاربر بودن، وضع مالی، توانایی عملیاتی و غیره مشتری)

¨رویکرد خرید (ویژگی سازمانی بخش خرید، ساختار قدرت در بخش خرید، ماهیت ارتباط با فروشندگان، سیاست‌های عمومی خرید و معیارهای خرید)

¨عوامل موقعیتی (فوریت خرید، کاربرد خاص محصول، اندازه خرید)

¨ویژگی‌های فردی

¤ویژگی مرکز خرید

nترکیب نقش

nمرحله فرایند تصمیم‌گیری

nنوع عدم اطمینان (نیاز، محصول، مبادله)

nدرجه عدم تمرکز

nمیزان فشار زمانی

nوظیفه محوله به مرکز خرید

قواعد تصمیم‌گیری و استراتژی خرید

¨مفهوم بازاریابی برای مشتری مشتریان

RIAL 170,000 – خرید

نوشته شده توسط : بدیعیان سید حسن

دسته :


برچسب ها :