کتاب قانون کار ویژه آزمون‌های نظام مهندسی

کتاب قانون کار ویژه آزمون های نظام مهندسی : جزو منابع آزمون های نظام مهندسی است و معمولا به طور متوسط دو یا سه سوال از این کتاب طرح  می‌شود. توجه داشته باشید کتاب قانون کار و کتاب هایی مانند آن از قبیل کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات‏‏، کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها و… جزو کتاب هایی هستند که تنها با داشتن خود کتاب و استفاده از کتاب های  کلیدواژه انتشارات نوآور، خیلی راحت و سریع می توانید سوالاتی که از این کتابها طرح می شود رو جواب داده و زمان بیشتری برای سوالات محاسباتی و سختتر اختصاص دهید. 

مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسیعمران اجرا،معماری نظارت،معماری اجرامولف کتاب : محمد عظیمی آقداش سال چاپ: ۱۳۹۵نوبت چاپ: دوازدهم،

فهرست مطالب کتاب قانون کار ویژه آزمون های نظام مهندسی :مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی عمران اجرا،معماری نظارت،معماری اجرامولف کتاب : محمد عظیمی آقداش سال چاپ: ۱۳۹۵نوبت چاپ: دوازدهم،

 بخش اول: قانون کار جمهوری اسلامی ایران  :

فصل اول – تعاریف کلی و اصول

فصل دوم – قرارداد کار

فصل سوم – شرایط کار

فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار

فصل پنجم – آموزش و اشتغال

فصل ششم – تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

فصل هفتم – مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار

فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران

فصل نهم – مراجع اختلاف

فصل دهم – شورای‌عالی کار

فصل یازدهم – جرائم و مجازات‌ها

فصل دوازدهم – مقررات متفرقه

 بخش دوم: آیین دادرسی کار :

فصل اول – اصول کلی دانلود کتاب قانون کار نظام مهندسی + دانلود کتاب قانون کار+ دانلود رایگان کتاب قانون کار نظام مهندسی+ دانلود کتابهای نظام مهندسی+دانلود سری عمران اجرا+نسخه pdf منابع آزمون نظام مهندسی+نسخه pdf منابع آزمون نظام مهندسی+

فصل دوم – صلاحیت

فصل سوم – وکالت

فصل چهارم – دادخواست

فصل پنجم – ابلاغ

فصل ششم – جلسه رسیدگی

فصل هفتم – ایرادهای رسیدگی

فصل هشتم – ادله اثبات دعوا

فصل نهم – رأی

فصل دهم – تجدید نظر خواهی

 

بخش سوم: شوراهای اسلامی کار  :

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

فصل اول – کلیات‌

فصل دوم – وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار

فصل سوم – مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها

فصل چهارم – مسائل کارگزینی

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

فصل اول – کلیات

فصل دوم – نحوه انجام وظایف شورا

فصل سوم – امور داخلی شورا

فصل چهارم – موارد انحلال شورا

فصل پنجم – هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار

فصل ششم – مقررات مختلف‌

 

بخش چهارم:‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها :

آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور

دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

فصل اول – تعاریف

فصل دوم – مقررات

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

موادی از قانون مسئولیت مدنی

آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی                                 

فصل اول – تعاریف

فصل دوم – مقررات صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه صلاحیت

فصل سوم – ارکان و تشکیلات

فصل چهارم – رسیدگی به شکایات و تخلفات دارندگان پروانه صلاحیت

فصل پنجم – مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی

فصل ششم – شرایط و ضوابط متقاضیان حقوقی

فصل هفتم – وظایف محوله اشخاص حقیقی و حقوقی

فصل هشتم – سایر مقررات

بخش پنجم: سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی  :

آزمون‌‌های نظام مهندسی آذرماه ۱۳۹۲ تا بهمن‌ماه ۱۳۹۴

برای آزمون نظام مهندسی عمران+مجموعه کتابهای عمران+ کتابهای عمران نظارت+کتابهای عمران اجرا+سری کتابهای عمران نظارت+ سری کتابهای عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی +راه قبولی در نظام مهندسی+دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های عمران+ دانلود رایگان کتابهای عمران+

دانلود رایگان کتابهای عمران+ دانلود رایگان سری کتابهای عمران+ دانلود رایگان کتاب های نظام مهندسی عمران+ دانلود رایگان سری کتاب های عمران چاپ ۹۶+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی سری عمران+ مجموعه کتابهای نظام مهندسی+دانلود کتابهای سری عمران+ دانلود کتاب های سری عمران+ قیمت کتابهای سری عمران+ خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان+ سری عمران انتشارات+ خرید کتاب های مباحث نظام مهندسی+فروشگاه سری عمران+ سری عمران نظام مهندسی+ قیمت مباحث مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲+ فروش کتابهای نظام مهندسی+ فروش کتاب های نظام مهندسی+ فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید+ فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی+ فروش کتابهای نظام مهندسی عمران+ فروش کتاب های نظام مهندسی عمران + فروش کتابهای چاپ جدید نظام مهندسی عمران +قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+دانلود رایگان کتابهای نظام مهندسی عمران+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا+قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+سرفصل ها+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا+ فروش کتابهای نظام مهندسی چاپ ۹۶+ فروش کتاب های نظام مهندسی چاپ جدید عمران + فروش کتاب های چاپ ۹۶ نظام مهندسی عمران +کتابهای نظام مهندسی عمران نظارت+کتابهای نظام مهندسی عمران محاسبات+کتابهای نظام مهندسی عمران اجرا++کتابهای نظام مهندسی عمران( نظارت)+کتابهای نظام مهندسی عمران (محاسبات)+کتابهای نظام مهندسی (عمران اجرا)+خرید اینترنتی کتابهای نظام مهندسی+سریعترین روش قبولی در آزمون نظام مهندسی+کشف راه جدیدی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی+منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا

 

 

RIAL 370,000 – خرید

نوشته شده توسط : بدیعیان سید حسن

دسته :


برچسب ها :