کتاب مبانی طراحی معماری(شرح ودرس)+شرح ودرس مبانی طراحی معماری+شرح ودرس آزمونهای معماری+شرح ودرس آزمونهای نظام مهندسی معماری+شرح ودرس آزمون های نظام مهندسی معماری+شرح ودرس آزمونهای نظام مهندسی معماری۹۵+نکات آزمونهای معماری طراحی+نکته های مهم ازمون معماری طراحی+نکته های مهم آزمون نظام مهندسی معماری  طراحی+قبولی درآزمون نظام مهندسی معماری طراحی+قبولی در آزمونهای نظام مهندسی+روشهای قبولی درازمون نظام مهندسی معماری+دانلوذ رایگان کتاب مبانی طراحی معماری+دانلود کتاب مبانی طراحی معماری نظام مهندسی+مبانی طراحی معماری نظام مهندسی+دانلود جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+ازمون طراحی معماری+دانلود رایگان جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+نکات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+دانلود رایگان جزوه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+دانلود کتاب آموزش آزمون طراحی معماری نظام مهندسی به قلم مرتضی صدیق+ضوابط آزمون طراحی معماری نظام مهندسی+

مبانی طراحی معماری شرح و درس (آزمون معماری – طراحی) ویژه آزمون های نظام+

مبانی طراحی معماری: ویژه آزمون های نظام مهندسی( آزمون معماری-طراحی)+مبانی طراحی معماری شرح و درس (آزمون معماری – طراحی) ویژه آزمون های نظام مهندسی

دانلود کتاب مبانی طراحی معماری+

مبانی طراحی معماری نظام مهندسی

مبانی طراحی معماری*pdf

مبانی طراحی معماری آزمون نظام مهندسی

دانلود کتاب مبانی طراحی معماری سال سوم هنرستان

سوالات مبانی طراحی معماری

نقشه کشی و ترسیم فنی

مبانی طراحی معماری چیست

دانلود مبانی طراحی معماری نظام مهندسی

دانلود رایگان کتاب مبانی طراحی معماری+دانلود کتاب الکترونیکی نظام مهندسی+مبانی طراحی معماری*pdf

دانلود کتاب الکترونیکی نظام مهندسی معماری طراحی+قبولی درآزمون معماری طراحی+اصول طراحی+سوالات دوره های قبلی نظام مهندسی معماری

سوالات دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری

سوالات دوره های قبلی ازمون نظام مهندسی معماری+

سوالات دوره های گذشته آزمون نظام مهندسی معماری+

سوالای دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری+

سوالات دوره های قبل آزمون نظام مهندسی معماری+

سوالهای دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری+حل تشریحی سوالات مبانی طراحی معماری

سوالای دوره های قبلی آزمون نظام مهندسی معماری+

روشهای قبولی درآزمون نظام مهندسی معماری+

روشهای قبولی درازمون نظام مهندسی معماری طراحی+

روشهای قبولی درازمون نظام مهندسی طراحی معماری+

روشهای قبولی درآزمون نظام مهندسی طراحی معماری+

روشهای قبولی درازمون نظام مهندسی طراحی معماری ۹۶+

روشهای قبولی درآزمون نظام مهندسی طراحی معماری۹۶+

۱۵ درصد تخفیف ویژه 

  بسته آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شامل کتاب‌های زیر هستند:

فهرست مطالب کتاب مبانی طراحی معماری (شرح و درس)

سوابق مؤلف
پیشگفتار
مقدمه

   فصل اول / مقدمات:

کتاب مبانی طراحی معماری (شرح و درس

سیر تحول معماری مسکونی از قدم به جدید
دسته‌بندی ساختمان‌ها از نظر تعداد طبقات
گروه‌بندی کلی
گروه‌بندی جزیی
تصرف
تصرف مسکونی
تصرف آموزشی ـ تربیتی
تصرف درمانی و مراقبتی
تصرف تجمعی
تصرف اداری و حرفه‌ای
تصرف کسبی و تجاری
تصرف صنعتی
تصرف انباری
تصرف مخاطره‌آمیز
فضا
فضای اقامت
فضای اشتغال
فضای تجمع
فضای انبار
فضای آشپزخانه
فضای بهداشتی
فضای ارتباط داخلی
فضای تأسیسات
توقفگاه‌های وسایل نقلیه
فضای توقفگاه وسایل نقلیه ساکنان در ساختمان

فضاهای باز
الف) حیاط اصلی
ب) حیاط‌های داخلی
ج) فضاهای نیمه‌باز
فضاهای مشاع
جایگاه امدادرسانی
ساختمان‌های منفصل
ساختمان‌های متصل
پاکت حجمی بنا
بازشو
مصالح غیرریزنده
نمای ساختمان
نمای شیشه‌ای
شیبراهه
مجرای خارجی نور و هوا
سطح الزامی
سطوح نورگیری و تعویض هوای الزامی
الزامات همجواری ساختمان‌ها، تصرف‌ها و فضاها
الزامات قرارگیری ساختمان در زمین
مشخصات بر کف زمین باید
الزامات شکل و ارتفاع ساختمان
ارتفاع مجاز گروه‌های ساختمانی
الزامات نمای ساختمان
الزامات فضاهای باز
الزامات فضاهای نیمه باز ساختمان
بالکن
بالکن کم‌عرض
مهتابی (تراس)
ایوان
الزامات پیش‌آمدگی‌های بنا
پیش‌آمدگی‌های زیرزمین

فصل دوم / ضوابط ساخت و ساز:

محل استقرار ساختمان در زمین
نحوه احداث بنا درشرق، غرب و یا جنوب ملک
نحوه اقدام درخصوص باقی‌مانده املاک واقع در طرحهای اجرایی شهرداری
نحوه احداث بنا در املاک زیر ۱۰۰ مترمربع
نحوه احداث بنا در املاک دارای اصلاحی
لغو مصوبات عدم نیاز به رعایت اصلاحی در املاک بر گذرهای تعریضی

حداکثر پیشآمدگی مجاز
نحوه احداث بنا در حد ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر و عدم رعایت پخ ۴۵ درجه در مجاورت گذر
حذف تدریجی پخها در نماهای شهری
لزوم رعایت ۶۰٪ مساحت
عدم رعایت پخ ۴۵ درجه
نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع
تقلیل سطح اشغال با افزایش ارتفاع
ارتفاع و طبقه مجاز در تراکم ۱۲۰ درصد
نوسازی املاک بنای موجود بیش‌تر از تراکم طرح تفصیلی
زمینهای شیبدار و نحوه احداث بنا
تعریف زیرزمین، در اراضی شیبدار
عدم احداث ساختمانهای مجزا
نحوه احداث بنا در املاک دارای واحد تجاری
عدم احتساب سرسرای انتظار و اطلاعات ساختمان در تراکم
سطوح جزء تراکم

ارائه تسهیلات به شهروندان و بهبود فضاهای عمومی :

وضعیت داخلی ساختمانها
تسهیلات مربوط به حیاط خلوت و راه پله
ضوابط حیاط خلوتها
محاسبه زیربنای نورگیرها
وحدت رویه در پیشروی طولی ساختمان
الف: پیشروی طولی
ضوابط بالکن‌ها
تراکمهای مسکونی
تراکم کاربردی اداری
تراکم جایگزین تجاری منتفی شده
ضوابط تکمیلی نورگیرها
الف) برای املاک با مساحت عرصه ۲۰۰ متر مربع و بیشتر (پس از اصلاحی)
ب) برای املاک با مساحت عرصه کمتر از ۲۰۰ متر مربع (پس از رعایت اصلاحی)
نحوه مترکشی و محاسبه زیربنا
ضوابط پارکینگ
حوزه بندی پارکینگ
موارد عدم امکان تامین پارکینگ از نظر فنی و نحوه برخورد شهرداری

ضوابط و مقررات راه پله و آسانسور
ضوابط آسانسور
ضوابط راه پله
ضوابط افراد معلول جسمی – حرکتی
ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی
ساختمانهای عمومی
۱-۱- عناصر مشترک در کلیه ساختمانهای عمومی
۱-۱-۱- ورودیها
۱-۱-۲- راهرو
۱-۱-۳- بازشوها (در و پنجره)
۱-۱-۴- راهپله
۱-۱-۵- سطح شیبدار
۱-۱-۶- میلههای دستگرد
۱-۱-۷- آسانسور
۱-۱-۸ فضاهای بهداشتی
۱-۱-۹- آبخوری و آب سردکن
۱-۱-۱۰- علایم
۱-۱-۱۱- کنترل الکتریکی
۱-۱-۱۲- علایم خطر
۱-۱-۱۳- تلفن
۱-۱-۱۴- فضاهای تجمع
۱-۱-۱۵- نیمکت و میزکار
۱-۲- ضوابط خاص کاربریها
۱-۲-۱- استثناآت
۱-۲-۲- در سایر ساختمانهای عمومی رعایت موارد زیر الزامی است:
۱-۲-۲-۱- رستوران و چایخانه
۱-۲-۲-۲- هتلها
۱-۲-۲-۳- مراکز بهداشتی، درمان و آسایشگاهی
۱-۲-۲-۴- مراکز تجاری
۱-۲-۲-۵- کتابخانه
۲- ساختمانهای مسکونی

فصل سوم / اصول طراحی مسکن :

انواع خانواده، تجزیه و تحلیل انواع عملکرد
انواع مختلف عملکرد
انواع مختلف پلان
هدف دسته‌بندی انواع مختلف پلان
ارزیابی انواع مختلف پلان
گروه ۱
گروه‌های ۲ و ۳
گروه‌های ۷ و ۸
گروه‌های ۹ و ۱۰
گروه (۱۱)
گروه ۱۲- تغییرپذیری خارجی
گروه ۱۳- تغییرپذیری داخلی
گروه ۱۴- سیستم‌های ساختمانی شهری
انواع مسکن
هدف دسته‌بندی

نوع مسکن – ارزش کیفی – مخارج
۱- مساکنی با نورگیری از یک جهت، پلان مربع، یک طبقه (شکل ۱۵)
ارزش‌های کیفی
مخارج
۲- مساکنی با نورگیری از دو جهت، پلان مربع، یک طبقه (شکل b16 و a16) 210
ارزش‌های کیفی
مخارج
۳- مساکنی با نورگیری از سه جهت، پلان مربع، یک طبقه (شکل ۱۷)
ارزش‌های کیفی
مخارج
۵- مساکنی با نورگیری از دو جهت، دو یا سه طبقه (شکل‌های ۱۹b و ۱۹a)
ارزش‌های کیفی
مخارج
۶- مساکنی با پلان L شکل، یک طبقه (شکل‌ ۲۰)
ارزش‌های کیفی
مخارج
فرم‌های ساختمانی
فرم ساختمانی – ارزش‌های کیفی – مخارج
ارزش‌های کیفی
مخارج

فصل چهارم / اصول طراحی معماری آپارتمان‌های شهری :

۱-۱- تقسیم‌بندی زمین از نظر فضای پر و خالی
۱-۲- تعیین تقسیم‌بندی واحدها در طبقات
طراحی دو واحد در یک طبقه با متراژ مساوی
۱-۳- جانمایی پله و آسانسور
روابط پلان مسکونی
۱-۴- ستونگذاری و تأمین پارکینگ
۱-۵- طراحی واحدها
ابعاد الزامی در داخل بنا

فصل پنجم / طراحی نما

۱- اصل غنای حسی (تناسبات بصری)
۲- اصل تعادل
۳- اصل تضاد (کنتراست)
۴- اصل هارمونی
۵- اصل تکرار
۶- اصل تناوب
۷- اصل تنوع
۸- اصل نمایش بافت (نقش مصالح در طراحی نما)
خانه محرری
۹- اصل هم‌باد شدن
۱۰- اصل خرد کردن

فصل ششم / نمونه‌های موردی :

کتاب مبانی طراحی معماری (شرح و درس)

ویلای شماره ۳، مازندران
ساختمان مسکونی دولت، تهران
مجتمع اردیبهشت، اصفهان
ویلای شماره ۲، مازندران
مجتمع مسکونی کوی پروانه، تهران
مجتمع مسکونی آوا آهنگ، تهران
خانه پدرام، اصفهان
مجتمع مسکونی آبکوه۶، تهران
ویلای گیلاوند، دماوند
ساختمان رویا، تهران
مجتمع مسکونی اخوان، تهران
ساختمان آوا، تهران
ویلای ۱۴۱ شهرک نارنج، رویان
خانه نوآموز، کرج
ویلای نقاش، لواسان
آپارتمان مستأجران، تهران
ویلای بهشتی، شیراز
ساختمان اداری ـ استیجاری خرسند، تهران
رتبه دوم: ساختمان یارمند، اصفهان
رتبه سوم: دهکده خانوادگی خلیلی، مازندران
ویلای باغ دریاچه، لواسان
ویلای شماره ۱ دهکده البرز، مازندران
خانه شماره ۱، محلات

خانه خیابان «ب»، تهران
منزل مسکونی یک معمار، تهران
ساختمان شماره ۵۲ تهرانپارس
ساختمان مسکونی شماره ۱۰، قزوین
ویلای بی‌حیا، لواسان
ساختمان مسکونی دامیار، تهران
ساختمان اداری ـ مسکونی کارخانه سیمان پروفیل آسیا، اراک
مجتمع مسکونی ۵۹، همدان
آپارتمان مسکونی شماره ۱، محلات
خانه بیدآباد، اصفهان
ویلای اصطلک، لواسان
ساختمان مسکونی دستور، تهران
خانه آخر هفته، شیراز
ویلای محمدشهر، کرج
مسکونی ۵ طبقه
خانه‌ای برای روزهای تعطیل
ساختمان کیکاووس
مجموعه آرین
خانه محرری
مهمانسرای پدری، خوانسار
مجموعه مسکونی کاشانک، تهران
مجموعه مسکونی باغ نگار، اصفهان
مجموعه مسکونی هفت دست، اصفهان
خانه آجری شماره ۲، تهران
خانه کوچک دربند، تهران
ساختمان مسکونی، فشم
ساختمان مسکونی اقاقیا، تهران
ویلای مشا، جاده هراز
مسکونی چهارباغ، تهران
مسکونی انصاری، تهران

ساختمان اداری شرکت آریارادان، تهران
رتبه اول: خانه شماره هفت، نجف‌آباد
رتبه دوم (به طور مشترک): خانه فیروزمندان، فارس
مجتمع مسکونی باغ مهر، تهران
ویلای شماره ۲، لواسان
ساختمان ۲۰×۴، تهران
آپارتمان مسکونی، قزوین
ساختمان شهمار، سمنان
ویلای ساوه
ساختمانی در پَخ، نجف‌آباد
ساختمان شماره یک، قزوین
ویلای باغ گل، لواسان
ساختمان مسکونی، کرج
کلیدواژه
منابع کتاب مبانی طراحی معماری (شرح و درس)

شامل الزامات قوانین و مقررات شهرسازی

ضوابط ساخت و ساز شهری

ضوابط شهرسازی و معماری برای معلولین

اصول طراحی مسکن

RIAL 320,000 – خرید

نوشته شده توسط : بدیعیان سید حسن

دسته :


برچسب ها :