۱- بخش تخصصی سوالات استخدامی کارشناس حقوقی وزارت نیرو :

 

۲۴۰ عدد سوال حقوق مدنی به همراه پاسخ نامه

 

۱۷۰ عدد سوال حقوق تجارت به همراه پاسخ نامه

 

۲۱۰ عدد سوال حقوق اداری به همراه پاسخ نامه

 

۱۵۰ عدد سوال حقوق کار به همراه پاسخ نامه

 

۲۴۰ عدد سوال آیین دادرسی مدنی به همراه پاسخ نامه

 

۲۰۵ عدد سوال آیین دادرسی کیفری به همراه پاسخ نامه

 

۲۳۵ عدد سوال حقوق جزای اختصاصی به همراه پاسخ نامه

 

۲- بخش عمومی سوالات استخدامی کارشناس حقوقی وزارت نیرو :

 

نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی (۲۵۰ عدد سوال + پاسخنامه)

 

نمونه سوالات استخدامی معارف اسلامی (۲۷۰ عدد سوال + پاسخنامه)

 

نمونه سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی (۳۳۰ عدد سوال + پاسخنامه)

 

نمونه سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) (۲۰۰ عدد سوال + پاسخنامه)

 

نمونه سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی (۱۹۰ عدد سوال + پاسخنامه)

 

نمونه سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی (۳۲۵ عدد سوال + پاسخنامه)

 

نمونه سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی (۲۰۰ عدد سوال + پاسخنامه)

 

مجموعه ویژه جهت آزمون استخدامی وزارت نیرو سال ۱۳۹۶ برای شما داوطلباناصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت نیرو برگزار شده در سال ۹۳اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت نیرو برگزار شده در سال ۹۴اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برگزار شده در خرداد ماه سال ۹۴اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برگزار شده در اسفند ماه سال ۹۴

۱- بخش تخصصی سوالات استخدامی کارشناس حقوقی وزارت نیرو :

۲۴۰ عدد سوال حقوق مدنی به همراه پاسخ نامه

۱۷۰ عدد سوال حقوق تجارت به همراه پاسخ نامه

۲۱۰ عدد سوال حقوق اداری به همراه پاسخ نامه

۱۵۰ عدد سوال حقوق کار به همراه پاسخ نامه

۲۴۰ عدد سوال آیین دادرسی مدنی به همراه پاسخ نامه

۲۰۵ عدد سوال آیین دادرسی کیفری به همراه پاسخ نامه

۲۳۵ عدد سوال حقوق جزای اختصاصی به همراه پاسخ نامه

۲- بخش عمومی سوالات استخدامی کارشناس حقوقی وزارت نیرو :

نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی (۲۵۰ عدد سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی معارف اسلامی (۲۷۰ عدد سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی (۳۳۰ عدد سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) (۲۰۰ عدد سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی (۱۹۰ عدد سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی (۳۲۵ عدد سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی (۲۰۰ عدد سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالهای تخصصی استخدامی رشته حقوق+

نمونه سوال های تخصصی استخدامی رشته حقوق+

نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته حقوق+

نمونه سوالهای تخصصی آزمون های استخدامی رشته حقوق+

نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته حقوق+

نمونه سوالات تخصصی آزمونهای استخدامی رشته حقوق+

نمونه سوالات تخصصی آزمونهای استخدامی رشته ی حقوق+منابع استخدامی رشته حقوق+آزمونای استخدامی رشته حقوق+دروس مهم آزمونهای استخدامی رشته حقوق+آزمونهای استخدام رشته حقوق+تخصصی حقوق+قبولی در آزمون استخدامی ادواری رشته حقوق+

نمونه سوال رشته حقوق استخدامی+

نمونه سوالات رشته حقوق استخدامی+نمونه سوالات استخدامی رشته حقوق+نمونه سوالات استخدامی رشته ی حقوق+

مجموعه ویژه جهت آزمون استخدامی وزارت نیرو سال ۱۳۹۶ برای شما داوطلبان اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت نیرو برگزار شده در سال ۹۳اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت نیرو برگزار شده در سال ۹۴اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برگزار شده در خرداد ماه سال ۹۴اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برگزار شده در اسفند ماه سال ۹۴

دسته :

تاریخ : تیر ۲۷, ۱۳۹۶

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=5174