دانلود کتاب تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی+کتاب تحلیل سازه ها(شرح ودرس)+نظام مهندسی ۹۶+کتاب تحلیل سازه ها(شرح ودرس)+نظام مهندسی ۹۶+

اصول و مبانی تحلیل سازه ها (نظام مهندسی-محاسبات)+دانلود رایگان کتاب تحلیل سازه ها شاپور طاحونی+دانلود رایگان کتاب تحلیل سازه ها شاپور طاحونی+روش تست زنی در آزمون نظام مهندسی+روش مطالعه برای آزمون نظام مهندسی

درباره آزمون نظام مهندسی+نحوه محاسبه نمره منفی در آزمون نظام مهندسی+آمار قبولی آزمون محاسبات+درس تحلیل سازه+تست های درس تحلیل سازه+

تستهای درس تحلیل سازه+

قبولی در آزمون نظام مهندسی | چگونه بدون صرف وقت و هزینه زیاد در آزمون نظام

دانلود جزوه تحلیل سازه مناسب برای آزمون نظام مهندسی

جزوه تحلیل سازه برای آزمون نظام مهندسی

دانلود جزوه تحلیل سازه ها ویژه آزمون نظام مهندسی +روش مطالعه ازمون نظام مهندسی

تحلیل سازه ها (آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسی)آزمون‌ نظام مهندسی عمران اجرا، نظام مهندسی عمران نظارت، نظام مهندسی عمران محاسبات، نظام مهندسی معماری اجرا، نظام مهندسی معماری نظارتی)+دانلود رایگان کتاب تحلیل سازه ۲ 

مرجع مهندسی عمران+دانلود جزوه تحلیل سازه ها ۲ – ۴۴ صفحه تایپ شده ::, … پریسا اسماعیل تبار عنوان جزوه: تحلیل , دانلود رایگان بخشی از کتاب تحلیل سازه 

تحلیل سازه ها (آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسی)

اصول و مبانی تحلیل سازه ها (نظام مهندسی-محاسبات)

دانلود pdf تحلیل سازه شاپور طاحونی

دانلود رایگان کتاب تحلیل سازه ۱ شاپور طاحونی

دانلود حل المسائل تحلیل سازه ۲ شاپور طاحونی

دانلود کتاب تحلیل سازه ۲ شاپور طاحونی pdf

دانلود کتاب تحلیل سازه ۱ تالیف شاپور طاحونی

حل تمرین تحلیل سازه ۲ طاحونی

جزوه تحلیل سازه ۲ شاپور طاحونی

تحلیل سازه ها (کتاب آزمون نظام مهندسی)

جزوه تحلیل سازه برای آزمون نظام مهندسی

تحلیل سازه ها (نسل جدید آزمون نظام مهندسی)

کتاب تحلیل سازه ها که مطالعه آن نه تنها برای آزمون نظام بلکه 

تحلیل سازه ها یکی از دروس پایه ای در مهندسی عمران است که هدف از آن ارتقای دانش و توانایی مهندسان در درک بهتر رفتار سازه ها وتحلیل آن ها بر اساس چندین اصل.

اصول و مبانی تحلیل سازه ها-

کتاب آزمون های نظام مهندسی تحلیل سازه ها

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها 

تحلیل سازه- آزمونهای نظام مهندسی

راهنمای فشرده و سریع آزمون نظام مهندسی تحلیل سازه ها 

 آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات, آزمون نظام مهندسی عمران نظارتبرچسب: آزمون نظام مهندسی, عمران-محاسبات, عمران-نظارت

 جزوه های کاربردی جهت آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی عمران

 

 

شـرح و درس آزمـون‌هـای نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها : 

فهرست مطالب کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها :

پیشگفتار

فصل اول: مبانی، مفاهیم و کلّیات :

۱-۱- سازه و تحلیل سازه

۱-۲- معرفی انواع اعضای سازه‌ای

۱-۳- انواع قیدها و اتّصالات سازه‌ای ۱۰

۱-۳-۱-۲-   قید مفصلی

۱-۳-۱-۵-  قید لغزشی و یا مفصل برشی

۱-۴- انواع تکیه‌گاه‌ها و شرایط تکیه‌گاهی

۱-۴-۱-  تکیه‌گاه ساده

۱-۴-۲- تکیه‌گاه غلتکی

۱-۴-۳- تکیه‌گاه گیردار

۱-۴-۴- تکیه‌گاه لغزنده گیردار

۱-۴-۵- تکیه‌گاه رابط یا میله‌ای

۱-۵- معرفی انواع فنرها

۱-۶- انواع نیروهای وارد بر سازه‌ها

۱-۷- مفاهیم تعادل، پایداری و ناپایداری در سازه‌ها

۱-۷-۱- تعادل

۱-۷-۱-۱-  عضو دو نیروئی

۱-۷-۱-۲- عضو سه نیرویی

۱-۷-۲- پایداری

۱-۷-۲-۱ ناپایداری ایستایی

۱-۷-۲-۲- ناپایداری هندسی داخلی

۱-۷-۲-۳- ناپایداری هندسی خارجی

۱-۷-۳- الگوهای پایداری در سازه‌ها

۱-۳-۷-۱- مفصل موهومی

۱-۸- پایداری نسبی  (اتصال دو سازه، سه سازه)

۱-۸-۱- انواع اتصال دو جسم بهم

۱-۸-۱-۱-اتصال دو جسم توسط سه میله غیر همرس و غیر موازی

۱-۸-۱-۲- اتصال دو جسم توسط یک میله و یک مفصل

۱-۸-۲- انواع اتصال سه جسم متصل

۱-۸-۲-۱- اتصال سه جسم توسط سه مفصل

۱-۸-۲-۲- اتصال سه جسم توسط شش عضو دو نیروئی

فصل دوم: معین و نامعین بودن سازه‌ها :

۲-۱- درجه نامعینی سازه‌ها

۲-۲- تعیین درجه نامعینی در قابها

۲-۲-۱- روش شمارش معادلات و مجهولات

۲-۲-۱-۱- معادلات شرط

۲-۲-۲- روش شمارش حلقه‌ها و کادرهای بسته

۲-۲-۳- روش تبدیل قاب به شاخه‌های معین

۲-۳- تعیین درجه نامعینی در تیرهای سراسری

۲-۴- تعیین درجه نامعینی در خرپاها

۲-۵- تعیین درجه نامعینی در سازه‌های دارای کابل

۲-۶- تعیین درجه نامعینی در سازه‌های دارای فنرهای انتقالی، و فنرهای دورانی

فصل سوم: تحلیل سازه‌های معین :

پیش‌نیازهای فصل سوم شـرح و درس آزمـون‌هـای نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها

۳- ۱- مقدمه

۳-۲- راهنمای انتخاب روش برای تحلیل سازه‌های معین

۳-۲-۱- راهنمای روش‌های انرژی برای تحلیل سازههای معین

۳-۲-۲- راهنمای روش تیر مزدوج

۳-۲-۳- راهنمای روش لنگر سطح

۳-۲-۴- راهنمای روابط تیرهای پایه

۳-۳- یادآوری از استاتیک:

ترسیم نمودار تغییرات نیروی محوری، نیروی برشی و لنگر خمشی

۳-۳-۱- تعریف نیروی برشی:

۳-۳-۲- تعریف نیروی محوری:

۳-۳-۳- تعریف لنگر خمشی:

۳-۳-۴- نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی (روش جمع زدن)

۳-۳-۴-۱- ترسیم نمودار تغییرات نیروی برشی با استفاده از روش جمع زدن

۳-۳-۴-۲- ترسیم نمودار لنگر خمشی به روش جمع زدن

۳-۳-۴-۳- مثال‌هایی برای ترسیم نمودار برش و لنگر خمشی در سازه‌های معین

۳-۴- تعیین تغییرشکل‌های سازه‌ معین

۳-۵- روش کار مجازی ”بار واحد“ برای تحلیل سازههای معین

۳-۵-۱- گامهای روش کار مجازی برای تحلیل سازه معین

۳-۶- روش کار حقیقی ـ انرژی برای تحلیل سازه‌های معین

۳-۶-۱- قضیه کاستیگلیانو

۳-۶-۲- انرژی کرنشی داخلی تحت بارهای محوری

۳-۶-۳- انرژی کرنشی داخلی تحت خمش خالص

۳-۶-۴- انرژی کرنشی داخلی بر اثر تلاش برشی

۳-۶-۵- انرژی کرنشی در تیر بر اثر نیروی برشی

۳-۶-۶- انرژی کرنشی در میله بر اثر گشتاور پیچشی

۳-۶-۷- تعیین تغییر شکل تیر و قابها به روش انرژی

۳-۶-۷-۱- تعیین تغییر شکل تیرهای خمیده

۳-۷- روش تیر مزدوج برای تحلیل سازههای معین

۳-۷-۱- گام‌های روش تیر مزدوج

۳-۷-۲- چند نکته مهم در روش تیر مزدوج

۳-۸- روش لنگر سطح

۳-۸-۱- مراحل روش لنگرسطح

۳-۸-۲- چند نکته مهم در روش لنگر سطح

۳-۹- استفاده از روابط تیرهای پایه برای تحلیل سازههای معین

۳-۱۰- تحلیل خرپاهای معین

۳-۱۰-۱- روش مفصل برای تحلیل خرپای معین

۳-۱۰-۲- روش مقطع برای تحلیل خرپاهای معین

تسـت‌های فصل سـوم آزمـون   نظام مهندسی سال‌‌های گذشته

فصل چهارم / تحلیل سازه‌های نامعین :

شـرح و درس آزمـون‌هـای نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها

۴-۱- پیش نیازهای فصل ۴

۴-۲- خلاصه تحلیل سازههای نامعین

۴-۳- راهنمای انتخاب روش تحلیل سازههای نامعین

۴-۳-۱- راهنمای استفاده از روش نیرو ( نرمی)

۴-۳-۲- راهنمای استفاده از روش تغییر مکان (سختی)

۴-۳-۳- راهنمای استفاده از روش معادل‌سازی با فنر

۴-۳-۴- راهنمای استفاده از روش تحلیل تقریبی

۴-۴- روش سازگاری تغییر شکل‌ها برای تحلیل سازههای نامعین

۴-۵- روش معادل‌سازی با فنر برای تحلیل سازههای نامعین

۴-۵-۱- معرفی انواع فنر و نحوه معادل سازی یک عضو با فنر

۴-۵-۱-۱- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت نیروی محوری

۴-۵-۱-۲- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت خمش

۴-۵-۱-۳- سختی فنرهای دورانی، معادل با اعضاء تحت پیچش

۴-۵-۱-۴- فنرهای موازی

۴-۵-۱-۵- فنرهای سری

۴-۶- روش شیب افت

۴-۶-۱ درجه آزادی

۴-۶-۱-۲ درجه آزادی چرخشی (D۲)

۴-۶-۱-۳  نکات درجه‌ی آزادی

۴-۶-۲ مجهولات، قراردادها و روابط روش شیب افت

۴-۶-۲-۱- قرارداد علامت شیب‌ها و دوران‌ها در روش شیب‌افت

۴-۶-۲-۲- روابط شیب افت

۴-۷ روش توزیع لنگر

۴-۷-۱ تعاریف و اصطلاحات مربوط به روش توزیع لنگر

۴-۷-۱-۱- سختی دورانی 

۴-۷-۱-۱-۱- جدول مقادیر سختی دورانی

۴-۷-۱-۲- ضریب انتقال لنگر عضو (C)

۴-۷-۱-۳- ضریب توزیع لنگر (D)

۴-۷-۱-۳-۱- جدول ضرایب انتقال

۴-۷-۱-۴- لنگرهای گیرداری FEM

۴-۷-۲ مراحل تحلیل سازه به روش توزیع لنگر

۴-۸ روش پرتال

۴-۹ تعاریف تقارن و پادمتقارن

۴-۹-۱- نمونه‌هایی از بارگذاری متقارن

۴-۹-۲- نمونه‌هایی از بارگذاری پادمتقارن

۴-۹-۳- سازه متقارن ـ بار متقارن

۴-۹-۴- سازه متقارن – بار پاد متقارن

۴-۹-۵- سازه پادمتقارن ـ بار متقارن

۴-۹-۶- سازه پادمتقارن ـ بار پادمتقارن

تسـت‌های فصل چهارم آزمـون  نظام مهندسی سال‌های گذشته

فصل پنجم: خط تاثیر :

شـرح و درس آزمـون‌هـای نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها

۵-۱- خط تأثیر چیست؟

۵-۲- روش مولر ـ برسلاو

۵-۲-۱- خط تأثیر لنگر خمشی

۵-۲-۲- خط تأثیر نیروی برشی در عضو

۵-۳- خط تأثیر در سازه‌های نامعین

۵-۴- کاربرد خط تأثیر

تسـت‌های فصل پنجم آزمـون   نظام مهندسی سال‌‌های گذشته

کلید واژه

دسته :

تاریخ : تیر ۱۱, ۱۳۹۶

لینک کوتاه مطلب : https://soaldoon.ir/?p=5087