دانلود نمونه سوالات مشاغل ریلی راه آهن سال ۱۴۰۱
پکیج های تخفیفی سوالدون

کتاب جداول اشتال پروفیل‌های فولادی (رنگی)

تومان185,000

توضیحات

کتاب جداول اشتال پروفیل‌های فولادی در آزمون‌های دانشگاهی دانشجويان رشته‌های عمران و معماری و نيز آزمون نظام مهندسی و همچنين برای مهندسين محاسب در پروژه‌های حرفه‌ای مورد نياز خواهد بود. لذا داوطلبان آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات، عمران نظارت و عمران اجرا، دانشجويان و مهندسان محاسب­، به منظور پاسخگويی به پرسش­‌های آزمون‌­های نظام مهندسی و تحليل‌ها و طراحی‌ها در خصوص نيمرخ‌­ها، تيرآهن­‌ها، تسمه­‌ها و به طور کلی قسمت­‌های محاسباتی سازه­‌های فولادی، لاجرم می‌بايست از جداول مربوطه در کتاب حاضر بهره گيرند.

در کتاب جداول اشتال پروفیل‌های فولادی بر خلاف ديگر کتب موجود به جهت راحتی داوطلبان و خوانندگان و عدم اشتباه عزيزان، اعداد جداول و شکل­‌ها با وضوح و کيفيت بالا (برخلاف ديگر کتب موجود) توسط گروه متخصص انتشارات نوآور تايپ و طراحی شده‌­است. اعداد اين جداول با جديدترين استانداردهای اروپايی مطابق شده و بارها تصحيح و ويرايش شده تا کمترين خطا را داشته باشد.

فهرست مطالب کتاب جداول اشتال پروفیل‌های فولادی:

فصل اول: پروفيل I نيم‌پهن يا تيرآهن نيم‌پهن I

۱-۱ پروفيل I نيم‌پهن رديف-IPE

۱-۲ پروفيل I نيم‌پهن رديف-IPEo

۱-۳ پروفيل I نيم‌پهن نيمه شده…  با لبه موازی يا پروفيل نيمه متوسط …

۱-۴ پروفيل I نيم‌پهن نيمه شده (پروفيل نيمه متوسط) با لبه موازی استانداردنشده …

۱-۵ پروفيل I نيم‌پهن رديف-IPEv

۱-۶ مقادير استاتيکی اضافی پروفيل نيم‌پهن رديف-IPE

۱-۷ مقادير استاتيکی اضافی پروفيل نيم‌پهن رديف-IPEo و رديف-IPEv

۱-۸ گشتاورهای پلاستيکی، …  رديف-IPE رديف-IPEo و رديف-IPEv

۱-۹ پروفيل نيم‌پهن لبه موازی استانداردنشده (IPES) يا پروفيل‌های ديواره بلند IPES

تيرآهن باريک و نيمه باريک I

فصل دوم: تيرآهن باريک و نيمه باريک I

۲-۱ مقادير استاتيکی اضافی پروفيل باريک I

۲-۲ پروفيل باريک I رديف-I

۲-۳ پروفيل نيمه باريک I () يا پروفيل نيمه شده I

۲-۴ گشتاورهای پلاستيکی ، نيروی عرضی و نيروی نرمال پروفيل باريک I رديف-I

تيرآهن عريض I (پروفيل I بال پهن)،

فصل سوم: تيرآهن عريض I (پروفيل I بال پهن)

۳-۱ پروفيل I بال پهن نوع سبک رديف-IPBI (HE-A)

۳-۲ پروفيل I بال پهن رديف IPB (HE-B)

۳-۳ پروفيل I بال پهن نوع سنگين رديف- IPBv (HE-M)

۳-۴ پروفيل نيمه لبه پهن با لبه موازی (نصف پروفيل بال پهن)

۳-۵ پروفيل نيمه بال پهن با لبه موازی نوع سبک …

۳-۶ پروفيل نيمه بال پهن با لبه موازی نوع سنگين…

۳-۷ پروفيل عريض I لبه موازي استاندارد نشده (پروفيل هاي ديواره بلند-IPBS)

۳-۸ مقادير استاتيکی اضافی پروفيل بال پهن رديف-IPB

۳-۹ مقادير استاتيکی اضافی پروفيل بال پهن نوع سبک رديف-IPBI

۳-۱۰ مقادير استاتيکی اضافی پروفيل بال پهن نوع سنگين رديف-IPBv

۳-۱۱ مقادير استاتيکی اضافی پروفيل مخصوص با لبه پهن … رديف-IPBS

۳-۱۲ گشتاورهای پلاستيکی، … رديف-IPB، رديف-IPBI و رديف-IPBv

فصل چهارم: تيرآهن (پروفيل) ناودانی U يا نيمرخ UNP

جداول اشتال پروفیل‌های فولادی

۴-۱ پروفيل ناودانی

۴-۲ مقادير استاتيکی اضافی پروفيل ناودانی

فصل پنجم: نبشی L

۵-۱ نبشی دو طرف مساوی (استاندارد شده)

۵-۲ نبشی دو طرف مساوی (استاندارد نشده)

۵-۳ نبشی دو طرف نامساوی

۵-۴ نبشی گوشه تيز دو طرف مساوی(LS)

۵-۵ دو نبشی(Z)

۵-۶ مقاومت استاتيکی اضافی دو نبشی

فصل ششم: پروفيل‌های توخالی

۶-۱ پروفيل توخالی مربع

۶-۲ پروفيل توخالی مستطيل

۶-۳ پروفيل توخالی گرد

۶-۵ پروفيل توخالی گرد نيم سنگين

۶-۴ پروفيل توخالی گرد سنگين

۶-۳ پروفيل توخالی گرد

۶-۶ مقادير استاتيکی اضافی پروفيل توخالی مربع

۶-۷ مقادير استاتيکی اضافی پروفيل توخالی مستطيل

فصل هفتم: پروفيل‌‌های سرد

۷-۱ پروفيل ناودانی

۷-۲ پروفيل کشويی-C

فصل هشتم: پروفيل سپری T

۸-۱ سپری گوشه گرد (پروفيل T لبه گرد با جان بلند)

۸-۲ سپری گوشه گرد لبه پهن(TB)

۸-۳ سپری گوشه تيز با لبه و پهلوهای مساوی(TPS)

فصل نهم: ريل‌هاي جرثقال

۹-۱ ريل جرثقال تيپ Q و R

۹-۲ ريل جرثقال  با پايه پهن تيپ A، برای مصارف عمومی -ريل پر(جديد)

۹-۳ ريل جرثقال  با پايه پهن تيپ A، با در نظر گرفتن استهلاک بالاي ريل

فصل دهم: آهن تسمه لب گرده‌ای (پشته‌ای)

۱۰-۱ آهن تسمه لب گرده‌ای (پشته‌ای)

فصل يازدهم: تير لانه زنبوری

۱۱-۱- تير لانه زنبوری ساخته شده از پروفيل نيم‌پهن I رديف-IPE

۱۱-۲-تير لانه زنبوری ساخته شده از پروفيل نيم‌پهن I رديف-IPEo

۱۱-۳-تير لانه زنبوری ساخته شده از پروفيل نيم‌پهن I رديف-IPEv

۱۱-۴-تير لانه زنبوری ساخته شده از پروفيل عريض I رديف-IPB

۱۱-۵-تير لانه زنبوری ساخته شده از پروفيل عريض I نوع سبک رديف-IPBI

۱۱-۶-تير لانه زنبوري ساخته شده از پروفيل عريض I نوع سنگين رديف-IPBv

فصل دوازدهم: ميلگرد  و چهارگوش

۱۲-۱ ميلگرد

۱۲-۲ آهن چهارگوش

فصل سيزدهم: تسمه

۱۳-۱ آهن تسمه‌پهن

۱۳-۲ تسمه

فصل چهاردهم: سطح روکش بر حسب m/m2

۱۴-۱ سطح روکش پروفيل‌ها

فصل پانزدهم: اساس مقطع خميری نيمرخ‌ها

۱۵-۱ اساس مقطع خميری نيمرخ‌ها

فصل شانزدهم: اتصال و پيچ‌ها

اتصال و پيچ‌ها

کتاب جداول اشتال پروفیل‌های فولادی (رنگی)+کتاب جداول اشتال پروفیل‌های فولادی

جدول اشتال

دانلود جدول اشتال

جدول اشتال قوطی

جدول اشتال نبشی

محتوا کتاب شامل : 

  • توضیح کامل اختصارات

  • جداول کاربردی و بسیار مهم

  • طراح گرافیکی جداول با خوانایی و وضوح بیشتر

  • مقاطع مورد نیاز نرم افزارهای ETABS  و SAP2000

  • قابل استفاده جهت آزمون‌های نظام مهندسی دانشجویان و طراحان