دانلود نمونه سوالات مشاغل ریلی راه آهن سال ۱۴۰۱
پکیج های تخفیفی سوالدون

کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته برنامه ریزی شهری

تومان999,000

توضیحات

کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته برنامه ریزی شهری

توضیحات

کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته برنامه ریزی شهری

مقدمه مولف:

با توجه به اینکه برنامه‌ریزی شهری، یک رشته بین رشته‌ای است لذا منابع آن نیز به همین دلیل دارای گستره و تنوع زیاد بوده و از قانون اساسی تا جزئی‌ترین نکات شهری و شهرسازی را شامل می‌گردد.

بر همین اساس و با عنایت به نمونه سؤالات موجود در این زمینه، در رابطه با حداقلِ منابع ممکن جهت مطالعه و آمادگی آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته برنامه‌ریزی شهری؛ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* قانون مدنی

* قانون اساسی

* قـوانین تملک

* قانون شهرداری

* برنامه‌های عمرانی

* قوانین زمین شهری

* قانون مجازات اسلامی

* قوانین و مقررات ثبتی

* ارزیابی و قیمت‌گذاری

* قانون شوراهای اسلامی

* آشنایی با واژگان حقوقی

* قوانین و مقررات آپارتمانی

* حقوق شهری و شهرسازی

* قانون نوسازی و عمران شهری

* قوانین و مقررات سیما و منظر

* قوانین و مقررات بلند مرتبه‌سازی

* قوانین و مقررات بافت‌های فرسوده

* طرح‌های کالبدی و آمایش سرزمین

* قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی

* ضوابط و مقررات تفکیک و آماده‌سازی

* قراردادهای تهیه طرح‌های توسعه شهری

* مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری

* مقررات ملی ساختمان مباحث (۲-۴-۲۰-۲۱)

* طرح‌های توسعه شهری(جامع- تفصیلی- هادی)

* برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پنج ساله

* ضوابط و مقررات مناسب‌سازی محیط شهری برای معلولان

* نشریات و بخشنامه‌های برنامه و بودجه در رابطه با شهرسازی

* کمیسیون‌های (ماده۵۵- ماده۷۷- ماده۹۹- ماده۱۰۰) قانون شهرداری

* کمیسیون ماده۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده۱۲ قانون زمین شهری

* مسائل شهرسازی از قبیل تراکم/ خانوار/ جمعیت/ آستانه خدمات/ سرانه‌های شهری/ انواع کاربری/ بافت‌های ناکارآمد/ مسکن اجتماعی/ اشرافیت/ توزیع و پراکنش کاربری‌ها

محمّد عظیمی آقداش

    کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری

فهرست کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته برنامه ریزی شهری:

پیشگفتار

فصل اول / تعاریف و مفاهیم

احیا
اراضي باير شهري
اراضي داير
اراضي متروكه
اراضي مخروبه
اراضي مستحدث
اراضي مسكوني
اراضي مفروزي
اراضي موات
ارسن
افراز
اوقات فراغت
آرم‌سازي ترافيك
آستانه خدماتی و جمعیتی
آماده‌سازي زمين
باز‌زنده‌سازی
بازسازي
بازيافت زمين شهري
برزن
برنامهریزی شهری
بلوك شهري
پخ
پلاك ثبتي
پهنه ترددي
تراکم
تراکم مسکونی
تعادل
تفريح
تفكيك
تمرکززدایی
توپوگرافي
توپولوژي
توسعه مادرشهر منطقه‌اي
توسعه ميان‌افزار
حريم
حق
حق انتفاع
حق دائم
حق شريك(سهم شركت)
حق عيني و ديني
حق مالكيت
حق مطلق و حق نسبي
حق معلق
حق مُنَجَّز
حقوق
حقوق اداري
حقوق اساسي
حقوق بينالملل عمومي
حقوق خصوصي
حقوق عمومي
حقوق كيفري
حقوق شهري
حوزه استحفاظي
حومه شهر
خشتر
خط آسمان
دموكراسي شهري
ريخت‌شناسي شهري
سازواري زمين
سامانه‌هاي راهيابي
سرانههای شهری
سكونت
سواد شهر
سياست نوسازي شهري
سيستم‌های شهري
سیلوئت(دورنما)
سیما و منظر شهری
سیمای بام
شبكه حمل و نقل عمومي
شخص حقوقي
شهر
شهر جديد
شهر سالم
شهرداري
شهرسازی
شهرك
صنايع
طراحی شهری
طراحي منظر خیابانی
طرحریزی شهری
طرح مقدماتي تفكيك زمين
فتوگرامتري
قانون
کاربری زمین
كاربريهای شناور
كاداستر
الگو
متروپليس
مجموعه شهری
محدوده ‌خدمات شهري
محدوده شهر
محدوده قانوني شهر
محله
مدیریت شهری
منطقهبندی
مورفولوژی شهری
ناحيه
ناحيه هنري
نسبت رانندگي
نوسازي شهري
واحد شهري
وحدت- كثرت
یوتوپیا

فصل دوم / نظریه‌های توسعه شهری

نظریه پل سینجر
نظریه ابن خلدون
رشد طبیعی شهرها
گسترش متحدالمركز
توسعه نواری
رشد اقماری
رشد پراكنده
رشد برنامه‌ریزی شده شهرها
رشد افقی شهرها
رشد عمودی شهرها
نظریه‌ برنامه‌ریزی فضائی شهری
توسعه درون شهری
توسعه پایدار
راهبردهای توسعه یا CDS
توسعه پایدار شهری
توسعه سبز
نواحی بهبود کسب و کار یا BID

فصل سوم / برنامه‌ریزی شهری

شکل‌گیری برنامه‌ریزی شهری
برنامه‌ريزي شهري
اهداف برنامه‌ریزی شهری
ویژگیهای برنامه‌ریزی شهری
ضرورت برنامه‌ریزی شهری
گونه‌های برنامه‌ریزی شهری
برنامه‌ریزی شهری در انگلستان
برنامه‌ریزی شهری در فرانسه
برنامه‌ریزی شهری در آمریکا
برنامه‌ریزی مشارکتی
برنامه‌های پنج‌ساله عمرانی شهر
سلسله مراتب برنامه‌ریزی فضایی در ایران

فصل چهارم / انواع طرح‌های توسعه

طرح جامع سرزمين
طرح آمایش سرزمین
طرح كالبدي (ملي و منطقه‌اي)
مطالعات ناحيه شهري
طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي
محتوای طرح‌هاي توسعه و عمران
رئوس شرح خدمات طرح‌هاي توسعه و عمران
طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ
مطالعات طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته برنامه ریزی شهری
طرح‌هاي منطقه شهري
طرح جامع شهرستان
طرح مجموعه شهري
طرحريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها
ویژگی‌های اساسی طرح جامع شهری
محتوای طرح‌های جامع شهری
اهداف طرح‌های جامع شهری
اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرح‌های جامع شهری
طرحهای تفصيلي
ضرورت تهیه طرح‌های تفصیلی
اهداف طرح‌های تفصیلی
محتواي طرح‌هاي تفصيلي
نقشه‌ها و گرارشات طرح‌های تفصیلی
تهيه طرح‌هاي تفصيلي
طرح‌هاي سيال شهري
طرحهای موضوعي
طرحهای موضعي
طرحهای هادي شهري
اهداف طرح‌های هادی شهری
محتواي طرح‌هاي هادي
تهيه طرح‌هاي هادي شهری
طرح شهرهاي جديد
طرح شهرك‌هاي مسكوني
طرح جزئيات شهرسازي
طرح‌هاي ويژه
طرح‌هاي روانبخشي
طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده
طرح‌هاي مرمت و احياء
طرح هادي روستا
طرح ساماندهي فضا و سكونتگاه‌هاي روستايي
فرآیند تهیه طرح‌های توسعه شهری
الگوی تهیه ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های جامع و هادی
ضوابط و مقررات اجرائی طرح‌های جامع و هادی
الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری
واژگان الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
گروه‌بندي شهرها در الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
دامنه كاربرد الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری
حوزه شمول الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری
مراكز و تأسیسات مرتبط با دفاع غيرعامل

مراكز حياتي و حساس در الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
مراكز مهم در الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
مراكز تأمین ايمني و امدادرساني
الزامات مکان‌یابی مراکز حیاتی و حساس
الگوی مکان‌یابی در الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
ضریب حساسیت در پدافند غیر عامل
اصول و معیارهای مکان‌یابی در الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
معیارهای هم‌جواری در الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
مكان‌يابي كلاسيك در الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
مكان‌يابي مدرن (با تأکید بر سيستم اطلاعات جغرافيايي)
مكان‌يابي تركيبي
فعالیت‌های اصلی طرح جامع امداد و نجات

فصل پنجم / فرآیند بررسي و تصويب طرح‏های توسعه شهری

شوراها و كميته‏هاي بررسي و تصويب طرح‏هاي توسعه شهري
شوراي‏عالي شهرسازي و معماري ايران (شوراي‏عالي)
دبيرخانه شوراي‏عالي شهرسازي و معماري ايران (دبيرخانه شوراي‏عالي)

كميته فني شوراي‏عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته فني شوراي‏عالي)
شوراي شهرسازي و معماري استان(شوراي استان)
دبيرخانه شوراي شهرسازي و معماري استان(دبيرخانه شوراي استان)
كميته فني شوراي شهرسازي استان(كميته فني استان)
كميسيون موضوع ماده۵ قانون تأسیس شوراي‏عالي شهرسازي و معماري ايران
كميسيون موضوع ماده۱۳ آيين‏نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي جامع شهرستان
فرايند بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران
بررسي و تصويب طرح‌هاي جامع در کميتـه فنـي و شـورای‌عالـی
نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي جامع شهري
آيين‌نامه بررسي و تصويب طرح‌هاي جامع شهري
نحوه تصويب طرح جامع شهرهاي زير ۲۰۰ هزار نفر
بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي
بررسي و تصويب طرح‌هاي هادي شهری
نحوه بررسي و تصويب طرح جامع شهرهاي جديد
آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور
اجرای طرح‌های توسعه شهری

فصل ششم / سابقه طرح‌هاي توسعه شهري

تاریخچه طرح‌هاي توسعه شهري
دیرینه طرح‌های جامع شهری

فصل هفتم / تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری

اجرای صحيح طرح‌های توسعه
ابزارهای اجرائی طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی
مشکلات مدیریت و اجرای طرح‌های توسعه شهری
دلايل تحقق‌ناپذيري طرح‌های توسعه شهري
علل تحقق طرح‌های توسعه شهري
عوامل مؤثر در تحقق‌پذيري طرح‌های توسعه شهري
مشکلات عمده شهرسازی ایران
وظایف مدیریت ملی شهرسازی
اهم مشکلات شهرسازی و معماری
علل ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری
نتایج بررسی طرح‌های جامع
علل عدم موفقیت طرح‌های جامع در ایران
مشکلات ساختاری شهرداری‌ها

فصل هشتم / کاربری‌های اراضی شهری

مفاهیم و اصول منطقه‌بندی کاربری‌ها
دسته‌بندی کاربری‌های اراضی
مناطق شناور
معیارهای فضایی كاربری زمین
مکانیابی کاربری‌های شهری
منطقه‌بندی کاربری‌ها
معیارهای منطقه‌بندی مسكونی
مکان‌یابی کاربری‌های مسکونی
معیارهای منطقه‌بندی تجاری
معیارهای منطقه‌بندی صنعتی
مکان‌یابی کاربری‌های صنعتی
مکان‌یابی کاربری‌های مراكز كار
مکان‌یابی کاربری‌های اوقات فراغت
منطقه‌بندی ارتفاعی
حوزه‌بندی کاربری‌های شهری
برنامه‌ریزی كاربری اراضی شهری
طبقه‌بندی کاربری‌های شهری
ارزیابی کاربری‌ها
اهداف اساسی كنترل كاربری مسكونی
دستهبندي زمينهاي شهری
دسته‌بندي زمينهاي بایر
نقشههاي كاربري اراضي شهري
رنگ کاربری‌ها در نقشه‌های شهرسازی
جداول كاربري‌هاي شهري
مدیریت یکپارچه کاربری زمین و فضا

فصل نهم / کاربری‌های سبز

تعاريف و اصطلاحات فضاي سبز
اهميت فضاي سبز
انواع فضاهای سبز
کارکردهای فضاهاي سبز
رفيوژهای فضای سبز
انواع و اشکال پارک‌ها
پارک‌های جنگلي
پارک‌های ملي
طبقهبندي گٌل و گياهان

فضاهاي سبز شهری
سرانه فضاهاي سبز
مکان‌یابی فضاهاي سبز
حريم فضاي سبز بزرگراهها و اتوبانها و معابر درجه ۱ و ۲ شهري
ضوابط تأمين فضاي سبز كنار اتوبانها و بزرگراههاو معابر درجه ۱ و ۲

فصل دهم / کاربری‌های صنعتی

مدیریت کاربری‌های صنعتی
تعاریف و مفاهیم صنعت و خدمات شهری
شهر و صنعت
صنایع و آلودگی‌های محیطی
اصول و مباني منطقه‌بندی صنعتي
منطقه‌بندی بازدارنده
منطقه‌بندی روادارنده
منطقه‌بندی انحصاري
منطقه‌بندی براساس استانداردهاي اجرايي
اشكال كالبدي مناطق صنعتي
پاركهاي صنعتي
مجتمعهاي صنعتي
ساختمانهاي صنعتي
ساماندهی صنايع و خدمات شهري
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی
اصطلاحات ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی
ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی
اجرای ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی

فصل یازدهم / تقسیمات کالبدی

نظام سلسله مراتب شهری
محله
ناحيه
منطقه
محله‌بندی و منطقه‌بندی شهری
دستورالعمل محله‌بندی و منطقه‌بندی شهری

فصل دوازدهم / تراکم‌های شهری

اندازه و تراکم شهر
تراکم و نظام کالبدی شهر
قوانين و مقررات زونينگ
تعاریف و مفاهیم تراکم
انواع تراکم
روش‌هاي كنترل تراكم
تراكم مسكوني
منطقه‌بندي
منطقه‌بندي تراكمي
منطقه‌بندي ارتفاعی
منطقه‌بندي کاربری
رویکرد برنامه‌ای
متغيرهاي كنترل تراكم مطلوب
رابطه بين قيمت و تراكم
ضوابط و مقررات افزايش تراكم و بلندمرتبه‌سازي
دستورالعمل كنترل تراكم ساختماني و تعيين سطح اشغال.

فصل سیزدهم / سرانه‌های شهری

سرانه كاربري‌های شهري
سرانههای مسکونی
سرانههای فضاي سبز
سرانههای فرهنگی
سرانههای حمل و نقل
سرانههای صنعتی
سرانههای تجاری
سرانههای آموزشي
سرانههای بهداشتی درمانی
سرانه‌های اداري
آستانه خدماتی کاربری‌ها

فصل چهاردهم / آماده‌سازی زمین

آماده‌سازي زمین
سابقه طرح‌های آماده‌سازی
ضرورت تهیه طرح‌های آماده‌سازی
اهداف طرح‌های آماده‌سازی
مطالعات مکانیابی
تهیه طرح‌های آماده‌سازی
محتوای طرح‌های آماده‌سازی
شرح خدمات طرح آماده‌سازي اراضي

فصل پانزدهم / تفکیک، افراز و پروانه‌های ساختمانی

تعاریف تفکیک
تفکیک اراضی شهری
اهداف تفکیک زمین
عوامل مؤثر در تفكيك اراضی
ضوابط و مقررات تفکیک
پیشینه تفكيك اراضي
تفكيك اراضي و کاربری‌ها
الگوهای تفکیک
الگوی تفکیک سنتی و مرسوم
الگوی تفکیک خوشه‌ای
الگوی توسعه واحدهاي برنامه‌ريزي شده
اشکال و شیوه‌های تفکیک زمین
معابر حاصل از تفكيك
مراحل تفكيك زمين
مراحل اداري تفكيك زمين
آييننامه تفكيك اراضي
مرجع تأیید نقشه‌های تفکیک اراضی
تفکیک اعیان
تفاوت افراز و تفكيك
شيوهنامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم نقشـه تفكيك آپارتمان

دستورالعمل تفکیک آپارتمانها
ضوابط و مقررات شهرسازي مربوط به نحوه افراز و تفكيك باغات…
ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهرها
موادی از قانون‌ افراز و فروش‌ املاك‌ مشاع
موادی از آيين‌نامه‌ قانون‌ افراز و فروش‌ املاك‌ مشاع
شرح خدمات تفكيك اراضي و حقالزحمه آن
شرح خدمات تفكيك
اهداف صدور پروانه ساختماني
ضوابط پروانه ساختمانی
نحوه صدور پروانه ساختمانی
مراحل صدور پروانه ساختماني
مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی مجتمع‌های زیستی
تعيين ضوابط و مقررات حاكم بر ملك
استعلام از سازمانهاي ذيربط
اعتبار پروانه‌های ساختمانی
شناسنامه ساختمان
دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان
صدور پروانه ساختمان و گواهی عدم خلاف
عدم خلاف و پايان کار ساختمان
تخلفات ساختماني
تخلفات مطابق ضوابط
تخلفات خارج از ضوابط
مصاديق تخلفات ساختمانی
نحوه اطلاع از تخلفات ساختماني
مراحل رسيدگي به تخلفات ساختماني

فصل شانزدهم / جمعيت شهری

جمعیت شهری جهان
جمعیت آرمان‌شهر
جمعیت و اقتصاد
شهر بدون شهروند (نایروبی)
روش‌های پیش‌بینی جمعیت
جمعيت گرو‌هاي خاص
انواع سن
گروههای سنی
نسل و کوهورت
جوانی و پیری جمعیت
نرخ باروری جمعیت
جمعیت ثابت و متوقف
جمعیت اصلی و فرعی
جمعیت باز و بسته
بمب جمعيت
رشد انفجاری شهرها
قاعده‌ رتبه- اندازه
جذب و اسکان جمعیت
ضریب آنتروپی
منحنی لجستیک
ضريب كشش‌پذيري
شاخص تمركز شهري
معیارهای شناخت شهر
هرم سنی جمعیت
نظریه رشد جمعیت مالتوس
مهاجرتهای جمعيتی
مدل جریان‌های مهاجرتی
شاخصهاي مهاجرتي جمعيت
رشد مطلق جمعیت
توزيع جغرافيائي جمعيت شهري

فصل هفدهم / مسکن شهری

مفاهیم و مبانی برنامه‌ریزی مسکن
مسكن شهری
مسكن ايده‌آل
مسكن حداقل
مسكن قابل استطاعت
مسکن مناسب
انواع مسکن
واحدهاي مارجينال
استاندارد مسکن
مسکن حاشیه‌نشین‌ها
تقاضاي بالقوه و تقاضاي مؤثر
حوزه‌بندی
تصرف اجباري
روش‌های برآورد زمین جهت تأمین مسکن
روش گروه‌نما جهت برآورد زمین
روش سرانه مسکونی جهت برآورد زمین
روش تراکم خالص جهت برآورد زمین
روش تراکم متوسط ساختماني جهت برآورد زمین
نحوه تعیین سطوح کاربری‌های مسکونی
سرمايه‌گذاري در بخش مسكن
ماهیت پس‌ماندگی بخش مسکن
مقياس و عدد شدت استفاده از زمين
سياست‌گذاري مسكن در ايران
مسکن در برنامه‌ دوم توسعه
مسكن آزاد
مسكن حمايت شده
مسكن اجتماعي
سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی
ابعاد جمعيتي طرح مسکن مهر
ابعاد اقتصادي طرح مسکن مهر
ابعاد كالبدي طرح مسکن مهر
پيامدهاي مثبت مورد انتظار از طرح مسكن مهر
هزينه‌هاي ساخت مسكن مهر
ويژگي‌هاي خاص طرح مسكن مهر
چشم‌انداز طرح مسكن مهر
توزيع جغرافيائي مسکن مهر
اهداف طرح مسکن مهر
اهداف کلی مسكن مهر
اهداف جزئی مسكن مهر
ارزيابي اهداف مسكن مهر
مشكلات طرح‌هاي مسكن مهر
طرح جامع مسکن (۱۴۰۵-۱۳۹۳)
سند تلفیق طرح جامع مسکن
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
آييننامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
آییننامه اجرایی ماده۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
مسکن در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

فصل هجدهم / بافت‌ها و فضاهای شهری

بافتهای شهری
انواع بافت شهری
بافت تاریخی (هسته اولیه شهر)
بافت كهن
بافت كهنه
بافت قدیمی
بافت میانی
بافت جدید
بافت پیرامونی
بافت بيروني
بافت اقماری (گسترش ناپیوسته شهر)
بافت ناكارآمد
بافتهای فرسوده شهري
شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده
علل رها شدن بافت قديم شهرها
اهداف فعالیت‌هاي عمراني در بافت قديم
آسیبشناسی بافت‌های قدیمی شهری
آسیب‌پذیری بافت‌های شهری
فشرده‌سازي بافت‌هاي شهري
تأثیرات افزایش تراکم در نواحی درونی شهرها
فضاهای شهری
شکل شهر
شناخت فضاهای شهری
فرهنگ فضاهای شهری
ابعاد فضاهای شهری
ویژگیهای فضای شهری
شاخصهای فضائي شهرها
شاخصهای فضاهای شهری
کارکرد فضاهای شهری
بررسی فضاهای شهری
موانع فضاهای شهری برای استفاده معلولان

مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان
فضاهای معماری
حریم‌های اجتماعی
خانه‌های تک خانواری مجزا
عرصه‌های عمومی و خصوصی
عرصه‌هاي زندگي جمعي و خصوصي
كيفيت محيطی
اندازه‌گیری کیفیت زندگی
فضاهایی بینابین
نمادها و نماها
فضاهاي ايمن
فضاهاي قابل دفاع
فضاهای بیدفاع
ویژگی‌های میادین شهری
میدان شهري
میدان محلی
میدان تشریفاتی
ویژگی فلكه‌های شهری
طراحی فضاهای شهری
اصول طراحي فضاهاي شهري در ايران

فصل نوزدهم / سكونتگاه‌هاي غیررسمی

واژگان سكونتگاه‌هاي غيررسمي
شكل‌گيري اسكان غيررسمي
الگوهای شکل‌گیری اسكان‌های غيررسمي
پیدایش سکونتگاه‌های خودرُو
خصوصیات کالبدی سکونتگاه‌های خودرُو
ويژگي محله‌هاي فقيرنشين
مهاجرت (تقسيم‌بندي كارپات)
مهاجرت‌هاي دوره‌اي
حاشیه‌نشینی در ایران
نوسازی و بهسازي بافت‌های اسکان غیررسمی
بهسازی شهری از نگاه ائتلاف شهرها
بانك جهاني و اسكان غیررسمی
مرکز هبيتات(UN-HABITAT)
بافت‌های ناکارآمد شهری به روایت آمار
تصویبنامه راجع به سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی
کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته برنامه ریزی شهری
سند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی
آییننامه نحوه فعالیت ستاد استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی
مصوبه مشترک شورای‌عالی شهرسازي و معماري و ستاد ملي توانمندسازي

فصل بیستم / بهسازی و نوسازی شهری

پایهگذار مرمت شهری
فرسودگي
مرمت شهري (restoration)
بهسازي (Rehabilitation)

نوسازي (Renovation)
بازسازي (Reconstruction)
مراجع مداخله در بافت‌ها
بهسازی و نوسازی شهری
حفاظت آئینی
علل رها شدن بافت قديمی شهرها
سیاست‌هاي تحكيم شهري
بهسازي از راه اسكان جمعيت مرفه‌تر
مديريت نوسازي بافت‌هاي فرسوده
عوامل و زمینه‌های فرسودگی بافت‌ها
اهداف، راهبردها و سياست‌هاي نوسازي
اهداف كلان نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري
اهداف عمومی نوسازي و بهسازي شهري
نوسازي محله
مداخله در بافت‌های فرسوده تهران
طرح‏هاي بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافت‏ها
اهداف طرح‌های بهسازي و نوسازي بافت شهري
محتواي طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌های فرسوده
بررسي و تصويب طرح‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌های فرسوده
سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری در ایران
سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا شده پس از انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی
بازآفرینی شهری پایدار(از سال ۱۳۹۳)
سند ملی عمران و بهسازی شهری ایران
سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري
قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری
کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته برنامه ریزی شهری
آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۷ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
دستورالعمل احراز صلاحیت موضوع ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری
شرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازی
تراكم تشويقي بافت‌هاي فرسوده

فصل بیست و یکم / بازآفريني شهري

مفهوم بازآفريني شهري
مفاهيم پايه چارچوب بازآفريني شهري پايدار
مفاهيم تخصصي بازآفريني شهري پايدار
حکمروایی شهري[Urban Governance]
تاب‌آوري شهري[Urban Resillience]
ظرفيت‌سازي اجتماعي[Community Capacity Building]
سرمايه اجتماعي[Social Capital]
همه ‌شمولي اجتماعي[Social Inclusion]
مديريت دانش[knowledge Management]
انسجام اجتماعي[Social Cohesion]
اركان برنامههاي بازآفريني شهري
چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار
روش و فرايند تدوين چارچوب بازآفرینی
ضرورت بازآفريني شهري پايدار

اهداف چارچوب جامع بازآفريني شهري پايدار
راهبردهاي چارچوب جامع بازآفريني شهري
تاكتيك‌هاي چارچوب جامع بازآفريني شهري
برنامه‌هاي چارچوب جامع بازآفريني شهري پايدار
شیوهنامه تعیین محلهها و محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری
شیوه‌نامه انجام مطالعات مرحله اول شناسایی و تهیه سند بازآفرینی محلات و محدوده‌هاي ناکارآمد شهري
آییننامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

فصل بیست و دوم / محدوده‌های قانونی و حریم

شیوه تعیین محدوده قانونی و حریم شهرها
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک

ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها
تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها

فصل بیست و سوم / شهرهاي جديد

شهر جديد
برنامه‌ريزي شهرهاي جديد
مکانیابی شهرهاي جديد
ضوابط مكانيابي شهرهاي جديد
انواع شهرهاي جديد
دوره شهرهای جدید
پیشینه شهرهای جدید ایران
فرآيند برنامه‌ريزي شهرهاي جديد در ايران
سياست شهرهاي جديد
شهرك‌هاي صنعتي
ضوابط مکانیابی شهرهـای جدید
قانون ایجاد شهرهای جدید
آییننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید
موادی از دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور

فصل بیست و چهارم / مدیریت شهری

مدنیت و مدیریت شهری
مشارکت و اداره شهرها
پیشینه مدیریت شهری در ایران
اهداف مدیریت شهری
ابزار مدیریت شهری
وظیفة ضوابط و مقررات
اهداف ضوابط و مقررات
اصول و معیارهای تدوین ضوابط و مقررات
تأثير ضوابط و مصوبات مقطعي بر سازمان كالبدي شهر تهران
تعدد مراجع قانونگذاری
مدیریت شهری در سطح ملی
عناصر مدیریت شهری
مدیریت شهری در سطح منطقه‌ای و محلی
اختیارات و مسئولیت شهرداری‌ها
وظایف شهرسازی شهرداری‌ها

وظایف خدماتی شهرداری‌ها
وظایف عمرانی شهرداری‌ها
درجه شهرداری‌های ایران
عوامل مؤثر بر ضعف عملکرد شهرداری‌ها
وظایف شورای شهر
وظایف دهیار
شوراي شهرسازي استان
الگوهاي اداره شهر در كشورهاي مختلف
الگوي شهردار- شورا
الگوي كميسيوني هيأتها و كميسيونرها
الگوي مدير شهر (شورا- مدير شهر)
انتقال پايتخت
حكمراني و حکمروایی
حكمراني خوب
ویژگی‌های حکمرانی خوب
اهداف حکمرانی شهری خوب
شاخصهاي حكمراني خوب
حكمروايي شهري
آرمان‌شهر ايراني
تحول شهرنشيني در ايران
تحولات شهرسازی معاصر ایران
شيوه‌نامه بهره‌مندي شهرداری‌ها از خدمات شهرساز افتخاري

فصل بیست و پنجم / قوانین و مصوبات

موادی از قانون شهرداری‌ها
قانون تأسيس شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران
قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداری‌ها
موادی از قانون نوسازي و عمران شهري
لايحة قانوني نحوة خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي‌، عمراني و نظامي دولت
قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضي مورد نياز شهرداری‌ها
قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري‌ دولت و نهادها
لايحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف‌ و تملك اراضي‌ متعلق ‌به ‌دولت‌
موادی از قانون اراضی شهری
موادی از قانون زمین شهری
موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
موادی از قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
موادی از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري
قانون جامع حدنگار(کاداستر)کشور
آیـیـن‌نـامـه اجـرایی قـانـون جامع حد نگار(کاداستر)کشور
موادی از آييننامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حريم شهرها
آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آب‌رساني
موادی از حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

حريم فرودگاه‌ها
قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز
موادی از قانون ایمنی راهها و راه آهن
موادی از قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن
موادی از آییننامه اجرایی تبصره۱ماده۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن
موادی از آیین‌نامه اجرایی تبصره۳ ماده۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن
ضوابط حریم ساختمان‌های میراث فرهنگی
مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری
منظور كردن دوره ۱۰ ساله در طرح‌هاي جامع و حريم تصفيهخانههاي فاضلاب
طراحی مسير مخصوص عبور دوچرخه
تصویب طرح‌هاي جامع شهرهاي با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر
ضوابط شهرسازي و ساختماني در طول تهيه تا زمان تصويب طرح‌هاي ‌هادي‌، جامع و تفصيلي
ضوابط و مقررات منطقه‌بندي مسكوني شهرها به مجتمع آپارتماني‌، چند خانواري و تك واحدي
ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها
الگوي سطح‌بندي مناطق و مراكز روستايي و استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستايي كشور
کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته برنامه ریزی شهری
ضوابط تهيه طرح‌هاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي
ضوابط و مقررات ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري
تعريف مجموعه شهري
تفویض اختیار تصویب طرح‌های جامع شهرهای با از ۱۰۰۰۰۰ نفر
تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها
محاسبه سطح مورد نياز گورستان
سند پهنهبندی حریم
ضوابط عام طرح جامع ناحیه
طرح مطالعاتی بررسی، نقد و آسیب‌شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در تودهگذاری ۶۰ – ۴۰
نهادینه‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های سازمان‌ها و نهادهای مؤثر در مدیریت توسعه سکونتگاه‌های کشور
سامانه مدیریت فرایند کمیسیون ماده ٥
ضوابط عام بلند مرتبهسازی
ضوابط عام استقرار ساختمانهای بلند در شهرهای ایران

فصل بیست و ششم / نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی

نظریه اکولوژیکی
نظریه قطب رشد
نظریه راندینلی
نظریه عملکرد شهری و توسعه روستایی(UFRD)
نظریه مرکز- پیرامون
نظریه نوسازی
نظریه مدرن‌سازی
نظریه حاشیه‌نشینی
نظریه اقتصاد سیاسی

نظریه «عامل رکودی» و «عامل تغییر دهنده»
نظریه بازسازی الگوی مراکز جمعیتی
نظریه مکان‌یابی(اقتصادی)
نظریه سلسله مراتب سکونتگاهی
نظریه قطبگریزی
نظریه چرخش روند توسعه شهری
نظریه قطبگریز ابرشهر
نظریه توسعه روستا- شهر
نظریه کلان
نظریههای خُرد
نظریه تحدید رشد ابرشهرها
نظریه تمرکز شهری و منطقه‌ای
مدل‌های برنامه‌ریزی
تعریف مدل‌
مدل‌ چشم‌اندازسازی(CDS)
مدل لایه‌ای یا هم‌پوشانی
مدل الوت
مدل سانفرانسیسكو(CRP)
مدل شبیه‌سازی شده شهری(NBER, UI و HVDS)
مدل CUFM
مدل دورتموند
مدل رتبه- اندازه
مدل نابرابری‌های منطقه‌ای
مدل (Allot) در برنامه‌ريزي كاربري اراضي
مدل گرین- لاری
روش ضریب مکانی(LocationQueficient-LQ)
مدل جاذبه
مدل‌هاي مكانيابي
مدل‌های تغییر کاربری زمین
مدل اسكالوگرام گاتمن
مدل خط مشی هاوارد
مدل کانتر (مؤلفه‌های مکان)
مدل ماتریس شهر پایدار
مدل تاكسونومي عددي
مدل تاپسیس (TOPSIS)

فصل بیست و هفتم / مفاهیم و روش‌های برنامه‌ریزی

ایدئولوژی برنامه‌ریزی
تعاریف برنامه‌ریزی
فرایند برنامه‌ریزی
عناصر برنامه‌ریزی
مفاهیم پایه برنامه‌ریزی
نظامهای شهری
تکنیک‌های برنامه‌ریزی
الگوی SWOT
روش شاخص مركزيت

فصل بیست و هشتم / انواع برنامه‌ریزی

انواع برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی محلی
برنامه‌ریزی روستایی
برنامه‌ریزی منطقهای
برنامه‌ریزی ملی
برنامه‌ریزی بین‌المللی
انواع برنامه از نظر مدت اجرا
انواع برنامه‌ریزي از لحاظ تصمیم‌گیری
برنامه‌ریزي عملياتي
برنامه‌ريزي استراتژيك
برنامه‌ریزی موجی غلتان(Rolling Wave Planning)
برنامه‌ریزی خردمندانه
برنامه‌ريزي پراگماتيسم
برنامه‌ریزی ساختاری- راهبردی
جدول موازنه برنامه‌ریزی

فصل بیست و نهم / سرشماري عمومي نفوس و مسكن

سرشماری دوژور(قانونی)
سرشماری دو فاکتو(حاضر- مقیم)
سرشماری در ایران
تعاریف و مفاهیم سرشماری
خانوار معمولي
خانوار معمولي ساكن
خانوار معمولي غير ساكن
خانوار مؤسسه‌اي
اقامتگاه معمولي
شهر(نقطه شهري)
آبادي(نقطه روستايي)
جمعيت ساكن در نقاط شهري
جمعيت ساكن در نقاط روستايي
سرپرست خانوار
باسواد
كار
شاغل
بيكار
جمعيت فعال اقتصادي
جمعيت غيرفعال اقتصادي
واحد مسكوني
واحد مسكوني آپارتماني
آلونک، زاغه يا موارد مشابه
ملكي عرصه و اعيان
مساحت زيربناي واحد مسكوني
اسكلت
نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ۱۳۹۵

فصل سی‌ام / زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری

زیرساخت‌های شهری
تأسیسات فاضلاب شهري
معيارهاي مکان‌یابی محل دفن مواد جامد شهري
معيارهاي مکان‌یابی كشتارگاهها

ضوابط مکان‌یابی گورستانهاي شهري
مکان‌یابی بیمارستان‌ها
مکانیابی خانه‌هاي سالمندان
ایمنی شهری
مصارف آب شهری
مصرف آب در کاربری‌های عمومی و اداری
مقدار مصارف آب در فعالیت‌های صنعتی
مصرف دامداري
مصرف آتش‌نشانی
مصرف فضاهاي سبز
میزان تقاضا و مصرف آب
شبکههای آبرسانی
شبکه فاضلاب شهری
الگوی شعاعی شبکه فاضلاب شهری
الگوی عمودی شبکه فاضلاب شهری
الگوی تقاطعی شبکه فاضلاب شهری
الگوی بادبزنی شبکه فاضلاب شهری
الگوی ناحیه‌ای شبکه فاضلاب شهری
حریم تأسیسات شهری
جزیره حرارتی شهری
پديده وارونگي هوا يا اينورژن
پهنه‌هاي قهوه‌اي
فرونشستها
تونل مشترک شهری

فصل سی و یکم / الگوهای شهرسازی

الگوي خطي
الگوي خوشه‌اي
الگوي سلسله مراتبي
شهرهای ستاره‌ای
شهرهای اقماری
شهر لبه‌اي
شهر افقی
شهر متراکم
شهر اکولوژیک(Eco-City)
شهر درون‌گرا
شهر آشیانه‌ای
شهر پایدار(Sustainable City)
شهر سالم(Healthy City)
شهر سبز
شهر فراگیرنده
رشد هوشمند شهری

فصل سی و دوم / نقش و عملکرد شهرها

منشاء و عملکرد شهرها
کارکردهای شهری
نقش و عملكرد شهرها
تعيين نقش شهرهاي ايران
یک- روش اجرايي چانسي هاريس

دو- روش بوژوگارنيه و ژرژشاپو
مادرشهر
شهر فشرده
شهرهای هوشمند
شهرهای دانش
پایتخت‌ دانش
شهر بازرگانی
شهر صنعتي
شهر نظامي
شهر فرهنگي
شهر توريستي- تفريحي
شهر معدني
شهر خوابگاهي
شهرهاي مسلط
موقعيت استقرار شهرها
شهرهای كوهستاني
شهرهای پايكوهي
شهرهای واحه‌اي
شهرهای جلگه‌اي و ساحلي
توزيع شهرهاي ايران برحسب ارتفاع از سطح دريا

فصل سی و سوم / شهرنشینی در ایران

شهرنشینی در دورة باستان
شهرنشینی زمان مادها و هخامنشیان
شهرنشینی زمان سلوکیان و اشکانیان (پارت‌ها)
شهرنشینی و شهرسازی زمان ساسانیان
شهرنشینی بعد از ورود اسلام تا حکومت صفویه
شهرنشینی دوره صفویه و قاجار
سیمای کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی
ارگ و بارو
مسجد جامع
کاروانسراها
اصول شهرسازی اسلامی
شهرنشینی بطئی در ایران
نسبت شهرنشینی

فصل سی و چهارم / سبک‌های شهرسازي در ايران

عوامل شکل‌گیری شهرها
سبک‌های شهرسازي در دوران قبل از اسلام
سبك پارسي (قرن نهم تا چهارم ق.م)
ميان سبك پارسي- هلني (قرن سوم ق.م)
سبك پارتي (قرون سوم ق.م تا هفتم ميلادي)
سبک‌های شهرسازي در دوران اسلامي
سبك خراساني (قرن يكم تا چهارم هـ . ق)
سبك رازي (قرن چهارم تا هفتم هـ .ق)
سبك آذري (قرن هفتم تا يازدهم هـ .ق)
مكتب اصفهان (قرن يازدهم تا شروع قرن سيزدهم هـ .ق)
سبك تهران (اوايل قرن سيزدهم تا سال ۱۲۹۹ خورشیدی)
الگوي تهران (۱۳۰۰ خورشیدی تا ۱۳۵۷ هـ .ش)

كنگره‌‌ها و بیانیه‌های شهرسازی
منشور آتن ۱۹۳۳
زیستگاه دو (موسوم به هَبیتاتِ ۲)
اسکان بشر۲ (اجلاس شهر)

فصل سی و پنجم / بلندمرتبه‌سازي

عوامل مؤثر بر تسریع بلندمرتبه‌سازی
مکان‌یابی ساختمان‌های بلند
محدودیت‌های بلندمرتبه‌سازي
تعیین حد ارتفاع
پارامترهای تعیین ارتفاع حداکثر
تعيين حد ارتفاعی مسطح
تعيين حد ارتفاعی به نسبت عرض خيابان
تعيين حد ارتفاعی از طریق خط شيبدار
تعيين حد ارتفاعی از طریق مقاطع عرضی
تعيين حد ارتفاعی از طریق حجم بنا
تعيين حد ارتفاعی از طریق حجم بنا و عرض خيابان
پارامترهای تعيين محدودیت‌های ارتفاعی
روش‌هاي كنترل ارتفاع
مزاياي منطقه‌بندي ارتفاعي
روش‌ها و ابزارهاي حفظ دسترسي به آفتاب

فصل سی و ششم / مباحث ثبتی و کارشناسی

تعيين مساحت زمين از روي نقشه
محاسبه مقیاس عکس هوائی
انواع مقياس و نحوه محاسبه
خطوط منحني ميزان
مشخصات خطوط منحني ميزان
نقشه
جهت شمال
گراي يا آزيموت
رنگهاي نقشه
محاسبه شيب بین دو نقطه
نقشه‌هاي كاداستر (نقشه‌هاي ثبت املاك)
نقشه‌هاي شهري و شهرسازي
تعاریف و مفاهیم ثبتی
حقوق ثبت
ارزیابی املاک
قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن
مباحث كارشناسی رسمی
مسائل کارشناسی
رجوع به کارشناس
روش‌های ارجاع به كارشناس
قرار كارشناسي دادگاه
انتخاب کارشناس
سوگند کارشناس
انواع کارشناسی(یک نفره، سه نفره، پنج نفره، نه نفره، یازده نفره)
وظايف كارشناس
ابزار کارشناسی

الزامات نظريه كارشناسي
مطالعه پرونده
گزارش كارشناسي
اجراي قرار كارشناسي
اعلام نظر كارشناسی
حقالزحمه کارشناسی
موارد استنكاف از كارشناسي
دريافت هزينه‌هاي كارشناسي
مسئوليت انتظامي كارشناسان
تخلفات و مجازات‌هاي انتظامي كارشناسان
صلاحیت رشته امور ثبتي
صلاحیت رشته تأسیسات ساختمانی
صلاحیت رشته راه و ساختمان
نمونه قرار ارجاع امر به كارشناس
نمونه قرار ارجاع امر به هيأت كارشناسان
موادی از قانون آیین دادرسی مدنی
‌‌‌‌‌‌‌‌قانون آیين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب- در امور مدنی/ رجوع به‌ كارشناس

فصل سی و هفتم / مقررات ملی ساختمان

حفاظت از ارزش‌هاي اسلامي- ايراني ساختمان‌ها
دسته‌بندي ساختمان‌ها از نظر تعداد طبقات
ارتفاع مجاز گروه‌هاي ساختماني
الزامات کلی ساخت و قرار گيري ساختمان
الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان
الزامات پیشآمدگی‌های مجاز در معابر عمومی
پپش‌آمدگی‌های مجاز ساختمان‌ها در داخل محدودة مالکیت
الزامات پپشآمدگی زیرزمین
محدودیت پیشآمدگی‌های در ساختمان
الزامات عمومی توقفگاه‌هاي خودرو
پدافند غیرعامل
تهدیدها در پدافند غیرعامل
پدافند غیرعامل در شهرسازی
سطوح عملکرد ساختمان‌ها در پدافند غیرعامل
ملاحظات معماری و محوطه در پدافند غیرعامل
ملاحظات برنامه‌ریزی و طراحی محوطه در پدافند غیرعامل
جانمایی ساختمان در پدافند غیرعامل
فضاهای باز پیرامون ساختمان در پدافند غیرعامل
ورودی مجموعه‌های زیستی در پدافند غیرعامل
دسترسي مجموعه‌های زیستی در پدافند غیرعامل
طراحي حجم ساختمان در پدافند غیرعامل
مسیرهای حرکت در پدافند غیرعامل
فضاهاي امن در پدافند غیرعامل

فصل سی و هشتم / قوانین حاکمیتی

اصولی از قانون اساسی
موادی از قانون مدنی
موادی از قانون مسئولیت مدنی
موادی از قانون مجازات اسلامی

فصل سی و نهم / تشکیلات شهرسازی و معماری ایران

تأسیس وزارت آباداني و مسكن
بانك ساختماني وزارت آباداني و مسكن
تغيير نام وزارت آباداني و مسكن
تأسیس سازمان عمران اراضي
تأسیس سازمان زمين شهري
تشکیل وزارت راه و شهرسازي
تأسیس شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران
وظایف شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
دستگاه‌های عضو شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
كميته فني شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران
وظايف دبيرخانه شورای‌عالی شهرسازي و معماري
گزیده‌ای از مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری
اصول كلي بررسي و مكانيابي شهرهاي جدید
ضوابط تعيين مقدار زمين مورد نياز مؤسسات آموزشعالي
ضوابط مربوط به تعيين مقدار زمين مورد نياز مؤسسات آموزشعالي
ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور معلولين
ضوابط و مقررات مكانيابي مساجد
ضوابط کلی مطالعات امکان‌سنجی، مکانیابی و احداث باغستانهای کشور
شرح خدمات تهیه طرح امکان‌سنجی، مکانیابی و احداث باغستانهای کشور
کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته برنامه ریزی شهری
شرح خدمات طرحهای هادی روستایی و منظومههای روستایی
گرم شدن هوای زمین و تأثیر آن بر پهنههای سکونتگاهی ایران
اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی
تهیه و تدوین دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها
حريم گسل‌هاي زلزله شهرهاي ايران
تشكيل كميته اعتلای معماري ايران
سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی

فصل چهلم / شهرسازی برای افراد معلول جسمی- حرکتی

ضوابط شهرسازی برای افراد معلول جسمی- حرکتی
ضوابط طراحي پیادهرو
ضوابط طراحي پلهای ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو
ضوابط طراحي رامپ جدول
ضوابط طراحي محل عبور عابر پیاده در سواره‌رو
ضوابط طراحي توقفگاه
ضوابط طراحي پارکینگ‌ها
ضوابط طراحي ايستگاهها

ضوابط طراحي تلفن عمومی و صندوق پست
ضوابط طراحي آبريزگاه
ضوابط مناسب‌سازي پيادهروهای موجود
ضوابط مناسب‌سازي پلهاي ارتباطي بین پیادهرو و سوارهرو موجود
ضوابط مناسب‌سازي محل خطكشي عابر پياده
ضوابط مناسب‌سازي پاركينگهاي عمومي
ضوابط توصیه‌ای مناسب‌سازی محیط شهـری موجـود بـرای افـراد معلول
ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی
ضوابط طراحی معماری ورودی ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری راهروهای ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری بازشوهای ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری راه‌پله ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری سطح شیبدار ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری میله‌های دستگرد ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری آسانسور ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری فضاهای بهداشتی ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری آبخوری و آب‌ سردکن ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری علایم ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری کنترل الکتریکی ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری اعلام خطر ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری تلفن ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری فضاهای تجمع ساختمان‌های عمومی
ضوابط طراحی معماری نیمکت و میزکار در ساختمان‌های عمومی
استثنأت ضوابط خاص کاربری‌ها

فصل چهل و یکم / ضمائم، اضافات و الحاقات

فهرست مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
فهرست نشريات سازمان برنامه و بودجه مرتبط با برنامه‌ریزی شهری
برنامه‌ریزی‌های استانی
ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه‌ها
واژگان شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری

فصل چهل و دوم / پاسخ آزمون‌های کارشناسی رسمی

آزمون کارشناسی رسمی دادگستری/ شهریور ماه ۱۳۸۴
آزمون کارشناسی رسمی دادگستری/ آبان ماه ۱۳۹۵

منابع و مأخذ
قسمت اول- عناوین کتاب‌ها
قسمت دوم- اسامی مؤلفان و مترجمان کتاب‌ها
قسمت سوم- سایر منابع