تاریخ : مهر 2, 1398
تاریخ : شهریور 10, 1398
تاریخ : اسفند 25, 1397

دانلود پاورپوینت کتاب بازاریابی صنعتی سید جوادین و اسفیدانی pptx

بازاریابی صنعتی .pptx

دانلود پاورپوینت های آماده کتاب بازاریابی صنعتی سیدجواد سیدجوادین و رحیم اسفیدانی

ادامه

تاریخ : اسفند 11, 1397
تاریخ : بهمن 2, 1397
تاریخ : مهر 17, 1397
تاریخ : مرداد 10, 1397